คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • ความยั่งยืน
 • ข่าวและกิจกรรม
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
ข่าวและกิจกรรม

โปรโมชั่นล่าสุด

CIMB Thai Chaiyo 14/1 อาคเนย์ประกันชีวิต

Target Customers

 • กลุ่มลูกค้าวัยทำงานที่ต้องการลดหย่อนภาษี
 • กลุ่มลูกค้าที่ต้องการผลตอบแทนสูงแต่ความเสี่ยงต่ำ
 • กลุ่มลูกค้าสูงอายุที่ต้องการผลตอบแทนคงที่และได้รับความคุ้มครอง

 

รายละเอียดแบบประกัน

 • ชำระเบี้ยเพียง 1 ปี คุ้มครองยาวถึง 14  ปี
 • รับเงินคืน 2.40  % ของทุนประกันภัยทุกปี (ตั้งแต่สิ้นปีที่ 1 – ปีที่ 14) และ รับเงินคืนครบกำหนดสัญญา 100% (ปีที่ 14)
 • รับผลประโยชน์รวมตลอดสัญญาสูงถึง 133.60 % ของทุนประกันภัย
 • อายุรับประกัน 30 วัน ถึง 70 ปี

 

 

 

 

 

หมายเหตุ :

 

 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครอง ผลประโยชน์ และข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ประกันภัย ผู้ขอเอาประกันภัย/ผู้เอาประกันภัยควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว
 • การใช้สิทธิยกเลิกกรมธรรม์สามารถทำได้ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ 
 • การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 • รับประกันชีวิตโดย บมจ.บริษัทอาคเนย์ ประกันชีวิต ซึ่งการรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ ของบมจ.บริษัทอาคเนย์ ประกันชีวิต
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นผู้ชี้ช่องและจัดการบริการให้กับผู้ขอเอาประกันภัย เพื่อให้เกิดการทำสัญญาประกันภัยเท่านั้น

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ CIMB THAI Care Center โทร. 02-626-7777

หรือติดต่อ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ