คุณอยู่ที่

  • บทความ
  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • เกี่ยวกับเรา
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

 

 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เอาใจวัยเกษียณ ส่งโปรแกรมเงินฝากประจำซีเนียร์ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย 12 เดือน รับดอกเบี้ย 1.45% ต่อปี ปลอดภาษี

 

    ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เปิดแคมเปญเดือนแห่งความรัก รับความมั่นคง สดใส ถูกใจวัยเกษียณ ด้วยเงินฝากประจำซีเนียร์ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย  12 เดือน รับดอกเบี้ย 1.45% ต่อปี ปลอดภาษี ซึ่งลูกค้าต้องเปิดบัญชีฝากขั้นต่ำ 10,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท พร้อมรับดอกเบี้ยทันทีทุกเดือน โดยโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย บัญชีเงินฝากประจำซีเนียร์ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เหมาะสำหรับบุคคลธรรมดาที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และมีเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน อายุ 55 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่เปิดบัญชี โดยลูกค้าสามารถเปิดบัญชีได้คนละ 1 บัญชีและ 1 รายการฝากเท่านั้น  ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสำหรับลูกค้าที่สนใจ

 

    สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ทุกสาขา หรือ CIMB Thai Care Center โทร. 02-626-7777 ทุกวัน เวลา 07.00 น. – 20.00 น.