คุณอยู่ที่

  • บทความ
  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • เกี่ยวกับเรา
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

 

 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เสริมความแข็งแกร่ง  เปิดรับสมัครงาน

เพื่อร่วมขับเคลื่อนองค์กรสู่ธนาคารดิจิทัลและเป็นธนาคารผู้นำในอาเซียน

 

 

    ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เสริมความแข็งแกร่ง เปิดรับสมัครงานเพื่อเน้นหาบุคคลที่มีศักยภาพร่วมขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ธนาคารดิจิทัลและเป็นธนาคารผู้นำในอาเซียน (Digital Led Bank with ASEAN Reach) ซึ่งตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงานมีหลากหลายทั้งงานการตลาดประจำสาขาและสำนักงานใหญ่และหลากหลายด้าน ซึ่งผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสอบถามได้ที่

 

 

    สำหรับตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงานมีหลากหลายทั้งงานการตลาดประจำสาขาและสำนักงานใหญ่ ประกอบด้วย งานแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินลูกค้าบุคคลธนกิจ งานแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงิน งานสนับสนุนการตลาดและงานด้านการตลาดและบริหารผลิตภัณฑ์ธุรกิจต่างประเทศ งานดิจิทัลไอทีและสารสนเทศ ประกอบด้วย JAVA Programmer, Developer, Cloud Engineer, Data Science, Architecture, RPA งานปฏิบัติการควบคุมอุปกรณ์และระบบการให้บริการ Cyber Security และพนักงานติดตามหนี้ทางโทรศัพท์ งานตรวจสอบ ประกอบด้วยงานตรวจสอบธุรกิจ งานตรวจสอบเทคโนโลยี งานสอบทานสินเชื่อและงานพัฒนาเครื่องมือตรวจสอบ งานสินเชื่อ ประกอบด้วยงานพิจารณาสินเชื่อและงานกลั่นกรองสินเชื่อ

 

    ทั้งนี้ ธนาคารมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และยังเปิดโอกาสให้พนักงานมีความยืดหยุ่นในการทำงาน (Hybrid Working Arrangement) และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  ส่งเสริมการเติบโตในหน้าที่การงาน ความมั่นคงทางการเงิน และมุ่งเน้นการตอบแทนสังคม เพื่อความยั่งยืนขององค์กร ซึ่งในช่วงปีที่ผ่านมามีโปรแกรมต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย อาทิ การให้ทุนการศึกษากับพนักงานเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทและโอกาสทำงานในกลุ่มซีไอเอ็มบี (Job Mobility) ที่ประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร์ ตลอดจนการให้ความรู้อย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ นอกจากนี้ธนาคารให้การสนับสนุนการมีงานทำของกลุ่มผู้พิการ โดยธนาคารมีการจ้างงานผู้พิการเข้าทำงาน และส่งเสริมการจ้างงานผ่านองค์กรอย่างต่อเนื่องอีกด้วย