คุณอยู่ที่

 • ความรู้ทางการเงิน
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ความรู้ทางการเงิน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
ช่องทางบริการธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • สาขาต่างประเทศ
 • ความยั่งยืน
เคล็ดลับการออม
วางแผนการเงินเพื่ออนาคต
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking

ประสบการณ์การทำงาน

 

จากประสบการณ์การทำงานกว่า 30 ปีในวงการการเงินการธนาคารของอาเซียน นายพอลดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการของกลุ่ม CIMB Bank Berhad ระหว่างเดือนตุลาคม 2561–เดือนมกราคม 2564 ก่อนได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

 

นายพอลเริ่มทำงานกับ CIMB Group ในปี 2550 ในตำแหน่ง Senior Vice President ผู้บริหารสูงสุด Sales Management Consumer Sales & Distribution ของ CIMB Bank Berhad หลังจากนั้นเป็นผู้บริหารสูงสุด Strategy, ASEAN Business Solutions & Projects ผู้บริหารสูงสุด Regional Projects ผู้บริหารสูงสุด Consumer Strategic Business Support และผู้บริหารสูงสุดภูมิภาค Consumer Support ตามลำดับจนถึงปี 2561 ทั้งนี้ ก่อนร่วมงานกับ CIMB Group นายพอลเป็นผู้ช่วยผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ด้าน Credit & Marketing และผู้จัดการสาขาของ Overseas-Chinese Banking Corporation (OCBC) ในสิงคโปร์ ผู้บริหารสูงสุด Sales Development and Coaching และผู้บริหารสูงสุด Mobile Sales ของ OCBC ในมาเลเซีย รวมถึงเป็นผู้จัดการอาวุโส Partnership Distribution, Bancassurance ของ Prudential Assurance Malaysia Berhad และผู้อำนวยการฝ่ายและผู้จัดการ Regional Sales ของ Alliance Bank Berhad

ประวัติส่วนตัว

 

สัญชาติ

มาเลเซีย 

อายุ

 52 ปี

ตำแหน่งในธนาคาร

กรรมการ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

8 กุมภาพันธ์ 2564

 

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

1 กุมภาพันธ์ 2564

 

รักษาการผู้บริหารสูงสุดปฏิบัติการ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

8 มีนาคม 2565

 

รักษาการผู้บริหารสูงสุดเทคโนโลยีและวิทยาการข้อมูล

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

1 กุมภาพันธ์ 2566

 

คุณวุฒิการศึกษา

 • Bachelor of Business (Major in Banking & Finance), Monash University เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการ- The Association of International Banks