คุณอยู่ที่

  • บทความ
  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • เกี่ยวกับเรา
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

ประสบการณ์การทำงาน

 

ปัจจุบัน นายพอล วอง ชี คิน ดำรงตำแหน่งกรรมการ (มีอำนาจลงนามผูกพัน) กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) อีกทั้งยังดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของสมาคมธนาคารนานาชาติ  

 

ด้วยประสบการณ์การทำงานกว่า 30 ปี ในวงการการเงินการธนาคารของอาเซียน นายพอลเริ่มทำงานกับ CIMB Group ในปี 2550 ในตำแหน่ง Senior Vice President ผู้บริหารสูงสุด Sales Management Consumer Sales & Distribution ของ CIMB Bank Berhad หลังจากนั้นเป็นผู้บริหารสูงสุด Strategy, ASEAN Business Solutions & Projects ผู้บริหารสูงสุด Regional Projects ผู้บริหารสูงสุด Regional Consumer Strategic Business Support ตามลำดับจนถึงปี 2561 นอกจากนี้ ยังดำรงตำแหน่ง Group Chief Operations Officer ของ CIMB Bank Berhad ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – เดือนมกราคม 2564 ก่อนได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

 

ทั้งนี้ ก่อนร่วมงานกับ CIMB Group นายพอลเป็นผู้ช่วยผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ด้าน Credit & Marketing และผู้จัดการสาขาของ Overseas-Chinese Banking Corporation (OCBC) ในสิงคโปร์ ผู้บริหารสูงสุด Sales Development and Coaching และผู้บริหารสูงสุด Mobile Sales ของ OCBC ในมาเลเซีย รวมถึงเป็นผู้จัดการอาวุโส Partnership Distribution, Bancassurance ของ Prudential Assurance Malaysia Berhad และผู้อำนวยการฝ่ายและผู้จัดการ Regional Sales ของ Alliance Bank Berhad

 

ประวัติส่วนตัว

 

สัญชาติ

มาเลเซีย 

อายุ

 54 ปี

ตำแหน่งในธนาคาร

กรรมการ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

8 กุมภาพันธ์ 2564

 

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

1 กุมภาพันธ์ 2564

 

คุณวุฒิการศึกษา

  • Bachelor of Business (Major in Banking & Finance), Monash University เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

  • กรรมการ - The Association of International Banks