คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
ช่องทางบริการธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • ความยั่งยืน
 • ข่าวและกิจกรรม
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
ข่าวและกิจกรรม

2565

การเปิดเผยข้อมูลการดำรงเงินกองทุนตามเกณฑ์ Pillar 3 และการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

การเปิดเผยข้อมูลการดำรงเงินกองทุนตามเกณฑ์ Pillar 3 และการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565

2564

การเปิดเผยข้อมูลการดำรงเงินกองทุนตามเกณฑ์ Pillar 3 และการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

การเปิดเผยข้อมูลการดำรงเงินกองทุนตามเกณฑ์ Pillar 3 และการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564

2563

การเปิดเผยข้อมูลการดำรงเงินกองทุนตามเกณฑ์ Pillar 3 และการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

การเปิดเผยข้อมูลการดำรงเงินกองทุนตามเกณฑ์ Pillar 3 และการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563

2562

การเปิดเผยข้อมูลการดำรงเงินกองทุนตามเกณฑ์ Pillar 3 และการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

การเปิดเผยข้อมูลการดำรงเงินกองทุนตามเกณฑ์ Pillar 3 และการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

2561

การเปิดเผยข้อมูลการดำรงเงินกองทุนตามเกณฑ์ Pillar 3 และการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

การเปิดเผยข้อมูลการดำรงเงินกองทุนตามเกณฑ์ Pillar 3 และการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561

2560

การเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ Basel lll-Pillar lll ธันวาคม 2560

การเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ Basel lll-Pillar lll มิถุนายน2560

2559

การเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ Basel lll-Pillar lll ธันวาคม 2559

การเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ Basel lll-Pillar lll มิถุนายน 2559

2558

การเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ Basel lll-Pillar lll ธันวาคม 2558

การเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ Basel lll-Pillarlll มิถุนายน 2558

2557

การเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ Basel lll-Pillar lll ธันวาคม 2557

การเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ Basel lll-Pillar lll มิถุนายน 2557

2556

การเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ Basel lll -Pillar lll ธันวาคม 2556

การเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ Basel lll-Pillar lll มิถุนายน 2556

2555

การเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ Basel lll - Pillar lll ธันวาคม 2555

การเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ Basel lll - Pillar lll มิถุนายน 2555

2554

การเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ Basel lll - Pillar lll ธันวาคม 2554

การเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ Basel lll-Pillar lll มิถุนายน 2554

2553

การเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ Basel lll - Pillar lll ธันวาคม 2553

การเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ Basel lll - Pillar lll มิถุนายน 2553

2552

การเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ Basel lll - Pillar lll ธันวาคม 2552

การเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ Basel lll - Pillar lll มิถุนายน 2552