คุณอยู่ที่

 • ความรู้ทางการเงิน
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงค์ด่วน
ความรู้ทางการเงิน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • สาขาต่างประเทศ
เคล็ดลับการออม
วางแผนการเงินเพื่ออนาคต
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
รางวัล

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย หนึ่งในสมาชิกกลุ่มซีไอเอ็มบี (CIMB Group) ธนาคารชั้นนำระดับภูมิภาคอาเซียน

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จึงได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ AA (tha) จาก ฟิตช์ เรตติ้ง (Fitch Ratings) เทียบเท่าธนาคารพาณิชย์ชั้นนำขนาดกลางในประเทศไทย ด้วยการสนับสนุนอันแข็งแกร่ง จากกลุ่มซีไอเอ็มบี (CIMB Group) ผสานความมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จอย่างไม่หยุดยั้ง

กลุ่มซีไอเอ็มบี (CIMB Group) คือ ธนาคารครบวงจรชั้นนำที่มีสินทรัพย์ขนาดใหญ่เป็นอันดับ 5 ของภูมิภาคอาเซียน และมีเครือข่ายมากกว่า 1,000 สาขา ครอบคลุม 17 ประเทศ พนักงานประมาณ 40,000 คน

กลุ่มซีไอเอ็มบี (CIMB Group) มีการเติบโตอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง เป็นอันดับต้นของภูมิภาคอาเซียน โดยมีมูลค่าการตลาดรวมที่เติบโตกว่า 9 เท่าตัว ตั้งแต่ มิถุนายน 2548 – ธันวาคม 2557 และมีผลกำไรในปี 2557 กว่า 29.23 พันล้านบาท

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

 

Rating

Long-term

Short-term

Outlook Date of Rating
Fitch Ratings National Long-term Rating AA-(tha) F1+(tha) Negative ตุลาคม 2563
RAM Financial Institution Rating AA2 P1 Stable กรกฏาคม 2563
Moody's Investors Service Deposits and Issuer Rating Baa2 P-2 Stable ธันวาคม 2563

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย คือ หนึ่งในสถาบันการเงินที่ผู้ฝากเงินจะได้รับการ คุ้มครองตาม พ.ร.บ. สถาบัน 
คุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2555