คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

คุณลักษณะเด่นและสิทธิประโยชน์

ความคุ้มครอง
ความคุ้มครอง

เงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัย

 

 • กรอกรายละเอียดตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • แสดงประวัติการเรียกร้องสินไหมย้อนหลัง 1 ปี
 • รับประกันภัย อายุรถ 2 – 20 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทที่รับประกันภัย
 • รับประกันภัยเฉพาะรถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน (รหัสรถ 110) และรถกระบะไม่เกิน 4 ตัน (รหัสรถ 320)
 • ไม่รับประกันภัยรถรับจ้างหรือให้เช่า
 • ไม่รับประกันภัยรถที่ยกเลิกสายการผลิต หรือไม่สามารถหาอะไหล่ทดแทนได้
 • ซ่อมอู่ประกันภัยในเครือบริษัทฯ

บริการเคลมไว ไม่สะดุด!

ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

 

Surveyor เครือข่าย 639 บริษัท

เพื่อไปยังที่เกิดเหตุได้ภายใน 25 นาที**

ให้คุณมั่นใจด้วยบริการศูนย์ซ่อมมาตรฐาน

ในเครือข่ายมากกว่า 480 อู่ ทั่วประเทศ

 

 

ข้อมูลเมื่อ ตุลาคม 2564

**การบริการเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของบริษัทฯ

Scan QR Code

ค้นหาอู่ ในเครือ

 

สายด่วน 24 ชม. แจ้งอุบัติเหตุ

02-118-7400

บริการและสิทธิพิเศษ ช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน 24 ชม.

SOMPO Roadside Service 02-039-5780

 

บริการ   ให้คำปรึกษาผ่านทางโทรศัพท์ โดยช่างเทคนิค ตลอด 24 ชั่วโมง ในกรณีที่รถเสียฉุกเฉิน

บริการ   ช่างซ่อมรถยนต์ฉุกเฉิน เพื่อให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นในการซ่อมรถ ณ จุดเกิดเหตุสามารถใช้บริการ ได้ 1 ครั้งต่อปี (ไม่รวมค่าอะไหล่ หรืออุปกรณ์เสริมต่าง ๆ)

บริการ   รถยก-ลากฉุกเฉิน ภายในระยะทาง 25 กิโลเมตรต่อครั้ง สามารถใช้บริการได้ 1 ครั้งต่อปีสำหรับ ระยะทางที่เกิน 25 กิโลเมตร คิดค่าบริการกิโลเมตรละ 30 บาท

บริการ   เติมนํ้ามันฉุกเฉิน ไม่เกิน 10 ลิตรต่อครั้ง สามารถใช้บริการได้ 1 ครั้งต่อปี เฉพาะในกรณีที่นํ้ามันหมด ฉุกเฉินขณะขับขี่บนท้องถนนและรถไม่สามารถขับเคลื่อนได้

บริการ   ช่างกุญแจฉุกเฉิน เนื่องมาจากการลืมกุญแจหรือทำกุญแจสูญหาย สามารถเลือกใช้บริการได้ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

 1. ส่งเจ้าหน้าที่ ไปรับกุญแจสำรอง ภายในระยะทางไม่เกิน 20 กิโลเมตรต่อครั้ง สามารถใช้บริการ ได้ 1 ครั้งต่อปี ระยะทางที่เกินคิดค่าบริการกิโลเมตรละ 25 บาท
 2. บริการช่างกุญแจ เพื่อเปิดประตูรถยนต์ ณ ที่เกิดเหตุ โดยลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าบริการช่างกุญแจ

 

โดยค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการซื้อสินค้าหรือบริการเป็ นความรับผิดชอบระหว่างลูกค้ากับบุคคลที่สาม

 

ข้อยกเว้นความคุ้มครองโดยย่อ

 

ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและตรวจสอบข้อยกเว้นจากรมธรรม์

 

 • การขับขี่โดยบุคคลขณะขับว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ  หรือมีสารที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ ต่อจิตและประสาทในร่างกาย จนถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
 • การขับขี่โดยบุคคลที่ ไม่เคยไดร้บใบอนญุาตขับขี่ใดๆ หรือเคยไดร้บแต่ถูกตัดสิทธิตามกฎหมาย หรือใช้ใบขับขี่รถจักรยานยนต์
 • การใช้รถยนต์ในทางผิดกฎหมาย เช่น ใช้รถยนต์ไปปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือใช้ขนยาเสพติด หรือการใช้ในการแข่งขันความเร็ว