คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

ค้นหาประกันภัยสำหรับธุรกิจ ซีไอเอ็มบี ไทย

{{primaryFilter.title}}

หมายเหตุ

 

 1. แผนประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน ซีไอเอ็มบี ไทย SME Care เป็นชื่อทางการตลาด ส่วนในกรมธรรม์จะเป็นชื่อแบบประกันภัย “SME Joy”
 2. แผนประกันภัยรถยนต์ ซีไอเอ็มบี ไทย มอเตอร์ แคร์ เป็นชื่อทางการตลาด ส่วนในกรมธรรม์จะเป็นชื่อแบบประกันภัย “ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ”
 3. แผนประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม ซีไอเอ็มบี ไทย เป็นชื่อทางการตลาด ส่วนในกรมธรรม์จะเป็นชื่อแบบประกันภัย “SOMPO Safeguard แบบกลุ่ม”
 4. ผลิตภัณฑ์ประกันภัย มิใช่ผลิตภัณฑ์เงินฝาก
 5. หากท่านประสงค์จะใช้สิทธิยกเลิกกรมธรรม์ ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ท่านสามารถยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแบบกรมธรรม์ประกันภัยที่มีการเสนอขาย
 6. ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูล เบื้องต้นเพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนด เงื่อนไข ข้อยกเว้น และผลประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัย
 7. ลูกค้าควรทำความเข้าใจในเงื่อนไขและความคุ้มครองของแบบประกันภัยก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย
 8. เบี้ยประกันภัยข้างต้น แตกต่างตามแผนความคุ้มครองของผู้ขอเอาประกันภัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
 9. วิธีการชำระเบี้ยสำหรับการสมัครทำประกันภัยใหม่และปีต่ออายุ ดังนี้ เงินสด เช็ค บัตรเครดิต
 10. เบี้ยประกันภัยสำหรับปีต่ออายุ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
 11. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายหน้าประกันวินาศภัย เป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านประกันวินาศภัยและอำนวยความสะดวกในการชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น โดย บมจ. ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) ในฐานะผู้รับประกันภัย เป็นผู้รับผิดชอบในเงื่อนไขความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในกรมธรรม์ประกันภัย
 12. หากมีปัญหา หรือข้อสงสัยใดๆ สามารถติดต่อ บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 02-119-3000 (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08:30 - 17:00 น.)
 13. ช่องทางการติดต่อธนาคาร : ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา

        CIMB Thai Care Center 02 626 7777

        CIMB Thai Website (www.cimbthai.com)