• เงินฝากออมทรัพย์ สปีด เซฟวิ่งส์

ดอกเบี้ยสูง

ได้รับดอกเบี้ยที่สูงกว่า
บัญชีออมทรัพย์ทั่วไป
(อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตาม
ประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร)

หมุนเวียนอย่างคล่องตัว

ฝาก-ถอนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

รับดอกเบี้ยทันใจทุกเดือน

รับดอกเบี้ยแบบรายเดือน

คุณสมบัติของผู้เปิดบัญชี

  • ลูกค้าบุคคลธรรมดา
  • คณะบุคคล
  • วัด หรือโบสถ์

เงื่อนไขการเปิดบัญชี 

  • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาท
  • สามารถเปิดบัญชีสปีด เซฟวิ่งส์ ได้คนละ 1 บัญชีเท่านั้น

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้**
  • บัญชีที่เปิดตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 57 เป็นต้นไป ไม่สามารถใช้บัญชีสำหรับบริการหักบัญชีอัตโนมัติเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการได้ เช่น ทำธุรกรรมชำระค่าซื้อขายหลักทรัพย์, ชำระค่าสาธารณูปโภค, ชำระค่าสินค้าและบริการ, ชำระเงินกู้ (แต่สามารถทำธุรกรรมชำระค่าสินค้าและบริการด้วยตนเองได้)

 

ตารางเปิดเผยข้อมูลขั้นต่ำ

ติดต่อเรา
สอบถามบริการเพิ่มเติมได้ที่
CIMB THAI Care Center
0 2626 7777