คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

คุณลักษณะเด่นและผลประโยชน์

ดอกเบี้ยสูง คล่องตัวสูง รับดอกเบี้ยทุกเดือน
ดอกเบี้ยสูง
คล่องตัวสูง
รับดอกเบี้ยทุกเดือน

ยอดเงินฝาก (บาท)

อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)

ยอดเงินน้อยกว่าหรือเท่ากับ 100,000 บาท

0.25%

ยอดเงินมากกว่า 100,000 ถึง 3 ล้านบาท

1.50%

ยอดเงินมากกว่า 3 ล้าน ถึง 50 ล้านบาท

1.90%

ยอดเงินมากกว่า 50 ล้าน ถึง 500 ล้านบาท

0.95%

ยอดเงินมากกว่า 500 ล้านบาทขึ้นไป

0.25%

 
 • สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคล หรือวัด หรือโบสถ์
 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาท
 • รับดอกเบี้ยรายเดือน
 • เปิดบัญชีได้คนละ 1 บัญชีเท่านั้น
 • อัตราดอกเบี้ยข้างต้นมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
 • อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามประกาศธนาคาร

ตารางเปิดเผยข้อมูล

โปรโมชั่นสำหรับลูกค้า