คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
ช่องทางบริการธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • สาขาต่างประเทศ
 • ความยั่งยืน
 • ข่าวและกิจกรรม
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
ข่าวและกิจกรรม

คุณลักษณะเด่นและผลประโยชน์

ดอกเบี้ยสูง คล่องตัวสูง รับดอกเบี้ยทุกเดือน
ดอกเบี้ยสูง
คล่องตัวสูง
รับดอกเบี้ยทุกเดือน

วงเงินฝาก (บาท)

อัตราดอกเบี้ย (%ต่อปี)

ไม่เกิน 100,000

0.20%

มากกว่า 100,000 ถึง 30,000,000

1.20%

มากกว่า 30,000,000 ถึง 500,000,000

0.45%

มากกว่า 500,000,000

0.20%

เงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้เปิดบัญชี

 

 • ลูกค้าบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคล หรือวัด หรือโบสถ์
 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาท
 • จ่ายอัตราดอกเบี้ยรายเดือน
 • 1 คน ต่อ 1 บัญชี
 • อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามประกาศธนาคาร

 

 

 

ตารางเปิดเผยข้อมูล