คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
ช่องทางบริการธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • สาขาต่างประเทศ
 • ความยั่งยืน
 • ข่าวและกิจกรรม
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
ข่าวและกิจกรรม

 

ผลิตภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน

 

พันธบัตรเพื่อสังคม

 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการจัดจำหน่ายพันธบัตรเพื่อสังคมของเคหะแห่งชาติ วงเงินรวม 3,000 ล้านบาท เพื่อลงทุนพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชนที่มีรายได้น้อยถึงปานกลาง ซึ่งกระทรวงการคลังโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะและการเคหะแห่งชาติได้คัดเลือกธนาคารซีไอเอ็มบีไทยให้เป็นผู้จัดการจัดจำหน่ายพันธบัตรดังกล่าว โดยได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเมื่อเดือนมีนาคม 2564

 

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับพันธบัตรเพื่อสังคมได้ที่ลิงค์นี้ https://www.newsdirectory3.com/the-housing-authority-issued-social-bonds-3-billion-to-raise-funds-for-the-development-of-low-income-housing-set-cimb-distributor/