คุณอยู่ที่

  • บทความ
  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • เกี่ยวกับเรา
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

 

พอล วอง ชี คิน กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกิจกรรม Love Me , Love My Sea ในวันทะเลโลกปี 2567  ร่วมสร้างบ้านปะการังและปลูกปะการัง เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศของทะเล ซึ่งในปัจจุบันทั่วโลกกำลังประสบปัญหาปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาว อันเนื่องมาจากอุณหภูมิของทะเลที่เพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ยังได้ร่วมทำความสะอาดบ่ออนุบาลเต่า ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล สัตหีบ จ.ชลบุรี พร้อมบริจาคเงินสนับสนุนการดำเนินงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพการดูแลรักษาเต่าทะเล ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ให้แก่ประชาชนทั่วไป

 

นอกจากนี้ ธนาคารยังคงเน้นย้ำ ความเป็นกลางทางคาร์บอน หรือ Carbon Neutral อย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงการจำกัดจำนวนยานพาหนะที่เดินทางไปร่วมกิจกรรม การเชิญชวนพนักงานในการนำขวดน้ำมาด้วยตนเองเพื่อเติมน้ำดื่มระหว่างการทำกิจกรรม หรือใช้น้ำดื่มบรรจุกระป๋องอะลูมิเนียมที่สามารถ Recycle ได้ 100%

 

ทั้งนี้ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกิจเรื่อง ‘ความยั่งยืน’ ซึ่งเป็นกลยุทธ์หลักของธุรกิจ ตลอดจนธนาคารได้ปลูกฝังเรื่องความยั่งยืนไว้ในดีเอ็นเอขององค์กร โดยแต่ละหน่วยงานผนวกความยั่งยืนมาเป็นกลยุทธ์ของธนาคาร เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกสุทธิ (Net Positive Impact) ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในด้านธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการร่วมรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ ผ่านกิจกรรมระดับภูมิภาค The Cooler Earth ที่ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี  ซึ่งในปีนี้มีกำหนดจัดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคม 2567