คุณอยู่ที่

  • บทความ
  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • เกี่ยวกับเรา
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

 

 

นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบรางวัล "องค์กรที่สนับสนุนการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2566” จากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้แก่ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด(มหาชน) โดยมีนางสาววัชรวรรณ อัศวกาญจนา ผู้อำนวยการอาวุโส สรรหาบุคลากร เป็นตัวแทนรับมอบ ซึ่งรางวัลนี้ เป็นเครื่องสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของธนาคาร ในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เปิดกว้าง ให้โอกาสแก่ทุกคนอย่างเสมอภาค และขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกและส่งเสริมความเท่าเทียมในสังคม ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ) เมื่อเร็วๆ นี้

 

นางสาววัชรวรรณ อัศวกาญจนา เปิดเผยว่า “หนึ่งในพันธกิจของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย คือการสร้างความยั่งยืน ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อให้มีโอกาสเท่าเทียมในสังคม มีงานและมีรายได้ที่สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว รวมถึงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งธนาคารได้มีการจ้างงานคนพิการมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและสิ่งแวดล้อมในที่ทำงานให้เหมาะสมสำหรับคนพิการ ควบคู่ไปกับการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะการทำงานอย่างเป็นรูปธรรม”