คุณอยู่ที่

  • บทความ
  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • เกี่ยวกับเรา
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

 

 

นายเศรษฐจักร ลียากาศ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กำกับการปฏิบัติงาน ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยตัวแทนพนักงานธนาคารและบริษัทในเครือ ร่วมรณรงค์และสานต่อวัฒนธรรม “งดการให้และการรับของขวัญ” ตามนโยบาย No Gift Policy อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการยืนยันเจตนารมณ์ที่เข้มแข็งของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ส่งเสริมการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีธรรมาภิบาลที่ดี ทั้งนี้ธนาคารจึงขอความร่วมมืองดการมอบของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์อื่นๆ ให้แก่บุคลากรของธนาคารและบริษัทในเครือ