คุณอยู่ที่

  • บทความ
  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • เกี่ยวกับเรา
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

 

 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย นำโดย กนกไพ วงศ์สถิตย์พร Head, Human Resources ปาจรีย์ ทองวานิช Head, Legal ทรงศักดิ์ แสงพงศานนท์ Head, Operations และณธษา เหล่าอาภากุล Head, Cash Management Services and Acting Head, Corporate Deposit ร่วมแสดงความยินดีกับ “นางสาวรติมา ทองอ่วมใหญ่” ผู้ได้รับทุนการศึกษา โครงการ CIMB ASEAN Scholarship 2023 ทุนการศึกษาเต็มจำนวน และเมื่อสำเร็จการศึกษา ผู้รับทุนจะมีโอกาสได้ร่วมงานกับกลุ่มซีไอเอ็มบี ในประเทศต่าง ๆ ภายใต้โปรแกรม The Complete Banker (TCB)

 

นางสาวรติมา ทองอ่วมใหญ่ กำลังเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยวอร์ริก สหราชอาณาจักร เป็นนักศึกษาจากประเทศไทยเพียงคนเดียว จากจำนวนผู้ได้รับทุนทั้งหมด 16 คน ซึ่งมีผู้สมัครชิงทุนการศึกษาฯ นี้ จากทั่วอาเซียนจำนวนกว่า 9,000 คน

 

อนึ่ง CIMB ASEAN Scholarship เป็นทุนการศึกษาระดับอาเซียนที่จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 โดยเป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทเต็มจำนวน ซึ่งครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพ ค่าสื่อการเรียน และค่าธรรมเนียมต่างๆ อีกทั้งยังเปิดโอกาสในการสร้างเครือข่ายอาชีพกับกลุ่มซีไอเอ็มบี ผ่านพี่เลี้ยงให้คำปรึกษา การทำงานจริงผ่านการฝึกงานและเริ่มต้นอาชีพไปกับกลุ่มธนาคารซีไอเอ็มบี เพื่อเติบโตไปกับองค์กรอย่างยั่งยืน