คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
ช่องทางบริการธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • ความยั่งยืน
 • ข่าวและกิจกรรม
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
ข่าวและกิจกรรม

 

 

รายงานข่าวจากธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย แจ้งว่า ธนาคารแต่งตั้ง นายทรงพรต วิจยาภรณ์ ดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เทคโนโลยีและวิทยาการข้อมูล ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่มีอยู่ในวงการเทคโนโลยี นายทรงพรต วิจยาภรณ์ จะมีบทบาทสำคัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลของธนาคาร ยกระดับบริการด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยี

 

นายทรงพรต กล่าวว่า “ภายใต้การดำเนินงาน Digital Transformation ธนาคาร CIMB Thai ได้ดำเนินการวางโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านการให้บริการและความต้องการใหม่ของลูกค้าในยุคดิจิทัล  เพื่อบรรลุเป้าหมายที่จะทำให้ ธนาคาร CIMB  Thai เป็นธนาคารดิจิทัลครบวงจร ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมการเงินทั้งหมดผ่านช่องทางดิจิทัล ในทุกๆ บริการทางการเงิน ตามคอนเซ็ปต์ Anywhere Anytime โดย CIMB Thai มีบริการครอบคลุมทั้งบริการโอนเงิน รับเงิน จ่ายเงิน ลงทุน หุ้นกู้ ตลาดแรก ตลาดรอง และประกัน เป็น One Stop Service ให้ลูกค้า อีกทั้งธนาคารกำลังขยายขอบข่ายบริการให้กว้างขึ้นผ่านการจับมือกับพันธมิตรทางธุรกิจผ่าน Platform ต่างๆ ดังนั้น เพื่อให้บรรลุพันธกิจที่ตั้งไว้ ความสามารถทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีของธนาคารจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องได้รับการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง”

 

นายทรงพรต มีประสบการณ์ทำงานมากกว่า 25 ปี ในธุรกิจด้านบริการทางการเงินการธนาคาร การผลิต ยานยนต์ โดยมีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี ด้านกลยุทธ์ และด้านดิจิทัลโดยได้รับตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในองค์กรชั้นนำระดับโลก อาทิ Deloitte และ Accenture และมีประสบการณ์ทำงานเป็นผู้บริหารในหลายประเทศโดยย้ายไปประจำตามประเทศต่างๆทั้งในเอเชียและยุโรป นอกจากนี้ยังเป็นผู้ริเริ่มนำเอานวัตกรรมดิจิทัลใหม่ๆเข้ามาใช้ในประเทศไทยเช่น Artificial Intelligence (AI) , Blockchain, Cloud Computing, Metaverse  โดยก่อนหน้านี้ ทรงพรต ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท Accenture จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีระดับโลก

 

นายทรงพรต สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และระดับปริญญาโทหลักสูตร Executive MBA จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์