คุณอยู่ที่

  • บทความ
  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • เกี่ยวกับเรา
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

 

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย นำโดย พอล วอง ชีคิน กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กนกไพ วงศ์สถิตพร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทรัพยากรบุคคล พร้อมคณะผู้บริหาร เป็นตัวแทนธนาคาร รับ 3 รางวัลคุณภาพจากเวทีระดับสากล HR Excellence Awards 2023 จากสถาบัน Human Resources Online ประเทศสิงคโปร์ ที่มอบให้เพื่อเป็นเกียรติแก่องค์กรชั้นนำในประเทศไทยที่มีการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลยอดเยี่ยมและครอบคลุม

 

สามรางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศระดับ Gold สาขา Excellence in Workplace Culture รางวัลชนะเลิศระดับ Silver ในสาขา Excellence in Learning and Development และ รางวัลชนะเลิศระดับ Bronze สาขา Excellence in Talent Management

 

รางวัล Gold - Excellence in Workplace Culture เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจจากความร่วมมือร่วมใจของผู้บริหารและพนักงานทุกคน ที่ร่วมกันสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพพนักงาน ตลอดจนการสร้างวัฒนธรรมการทำงานเชิงบวก เพื่อสนับสนุนให้พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กร การยอมรับความแตกต่างเพื่อทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิผล และให้ความสำคัญด้านสวัสดิภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน

 

สำหรับรางวัล Silver - Excellence in Learning and Development ที่ธนาคารได้รับ 2 ปีติดต่อกัน และรางวัล  Bronze - Excellence in Talent Management เป็นการยืนยันว่าธนาคารลงทุนและให้ความสำคัญด้านการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ผลักดันให้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ส่งผลให้พนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพการทำงาน อีกทั้งส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพิ่มพูนทักษะที่จำเป็นในอนาคต เพื่อพร้อมที่ก้าวไปข้างหน้าอย่างเติบโตและยั่งยืน