คุณอยู่ที่

  • บทความ
  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • เกี่ยวกับเรา
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
ข่าวและกิจกรรม

 

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย นำโดย พอล วอง ชีคิน กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กนกไพ วงศ์สถิตพร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทรัพยากรบุคคล พร้อมคณะผู้บริหาร เป็นตัวแทนธนาคาร รับ 3 รางวัลคุณภาพจากเวทีระดับสากล HR Excellence Awards 2023 จากสถาบัน Human Resources Online ประเทศสิงคโปร์ ที่มอบให้เพื่อเป็นเกียรติแก่องค์กรชั้นนำในประเทศไทยที่มีการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลยอดเยี่ยมและครอบคลุม

 

สามรางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศระดับ Gold สาขา Excellence in Workplace Culture รางวัลชนะเลิศระดับ Silver ในสาขา Excellence in Learning and Development และ รางวัลชนะเลิศระดับ Bronze สาขา Excellence in Talent Management

 

รางวัล Gold - Excellence in Workplace Culture เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจจากความร่วมมือร่วมใจของผู้บริหารและพนักงานทุกคน ที่ร่วมกันสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพพนักงาน ตลอดจนการสร้างวัฒนธรรมการทำงานเชิงบวก เพื่อสนับสนุนให้พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กร การยอมรับความแตกต่างเพื่อทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิผล และให้ความสำคัญด้านสวัสดิภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน

 

สำหรับรางวัล Silver - Excellence in Learning and Development ที่ธนาคารได้รับ 2 ปีติดต่อกัน และรางวัล  Bronze - Excellence in Talent Management เป็นการยืนยันว่าธนาคารลงทุนและให้ความสำคัญด้านการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ผลักดันให้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ส่งผลให้พนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพการทำงาน อีกทั้งส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพิ่มพูนทักษะที่จำเป็นในอนาคต เพื่อพร้อมที่ก้าวไปข้างหน้าอย่างเติบโตและยั่งยืน