คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

 

 

นายเจสัน ลี ผู้เชี่ยวชาญด้านความยั่งยืน กับภารกิจของทีม Sustainable ที่สอดคล้องกับ UN ผ่าน 4 กลยุทธ์สำคัญ ผู้เชี่ยวชาญด้านความยั่งยืน Head Sustainable ให้สัมภาษณ์สำนักข่าวฐานเศรษฐกิจ ถึงภารกิจของทีม Sustainable ที่ก่อตั้งเมื่อปี 2020 โดยมีแผนสอดคล้องกับ UN ผ่าน 4 กลยุทธ์สำคัญ คือ

 

 • Sustainability Action
 • Sustainable Business
 • Governance Risk
 • Stakeholder Engagement and Advocacy

 

CIMB THAI มีเป้าหมาย

 • ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ให้ได้ภายในปี 2030
 • บรรลุ Net Zero เป็นกลางทางคาร์บอนในปี 2050

 

 

Jason Lee ผู้เชี่ยวชาญด้านความยั่งยืน กับภารกิจของทีม Sustainable ที่สอดคล้องกับ UN ผ่าน 4 กลยุทธ์สำคัญ