คุณอยู่ที่

  • บทความ
  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • เกี่ยวกับเรา
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

 

 

    คุณพอล วอง ชี คิน กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณตัน คีท จิน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจรายย่อย และคุณสุนิษฐา ยอดชีวัน ผู้บริหารภาพลักษณ์องค์กร  ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย พร้อมด้วย นายแพทย์พรเทพ พงศ์ทวิกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เชิญชวนสมาชิก CIMB Preferred ร่วมเปลี่ยน Preferred point เป็นเงินบริจาคให้โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) สมทบทุนสร้างศูนย์ผ่าตัดหัวใจ ทรวงอกและหลอดเลือด พร้อมทั้งจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรักษาผู้ป่วยจนสามารถทำให้ผู้ป่วยกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

    สำหรับสมาชิก CIMB Preferred สามารถใช้คะแนนสะสมที่มีในแอปพลิเคชัน myPreferred ของธนาคาร 1 คะแนน มีมูลค่า 1 บาทและธนาคารสมทบเพิ่มอีก 1 บาท โดยสามารถเลือกบริจาค Preferred point ขั้นต่ำ 100 คะแนน หรือ เลือกบริจาค 500 คะแนน ทั้งนี้สมาชิกฯ สามารถขอใบเสร็จรับเงินเพื่อนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า และบริจาคได้โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง ตั้งแต่วันนี้ ถึง 20 ธ.ค.66 ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Preferred Contact Center โทร 02 626 7888 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. – 20.00 น.

    

    นอกจากนี้ สำหรับประชาชนทั่วไป สามารถร่วมสมทบทุนผ่านบัญชีธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชื่อบัญชี โรงพยาบาลบ้านแพ้ว เลขที่บัญชี 80-0026439-5 ซึ่งใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ถึง 2 เท่าเช่นกัน  หากต้องการใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 034 419 573 และโทร.082 476 2773 หรือ LINE id : d_bgh