คุณอยู่ที่

  • บทความ
  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • เกี่ยวกับเรา
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

 

 

 

    นางกนกไพ วงศ์สถิตย์พร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทรัพยากรบุคคล ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า กลุ่มซีไอเอ็มบี เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาสอบชิงทุน CIMB ASEAN Scholarship 2023 ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี - ปริญญาโท ซึ่งสนับสนุนครอบคลุมค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายทั้งหมด ได้แก่ ค่าเทอม ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าครองชีพ และเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ยังมีโอกาสได้ร่วมงานกับกลุ่มซีไอเอ็มบี ที่มีเครือข่ายในประเทศต่าง ๆ ทั่วอาเซียน ภายใต้โปรแกรม The Complete Banker  และพร้อมเปิดกว้างให้ผู้สมัครเลือกศึกษาต่อในสาขาวิชาที่ตนเองสนใจ เพราะกลุ่มซีไอเอ็มบีสนับสนุนให้ทุกคนเดินตามความฝันและเลือกเรียนในสิ่งที่ตัวเองรัก โดยเปิดรับสมัครแล้ววันนี้ - 11 มิ.ย. 66 สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  https://www.cimb.com/cas ทั้งนี้ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 27 ปี และกำลังจะเข้าศึกษาปริญญาตรี หรือปริญญาโท (รวมถึงผู้สมัครที่เหลืออย่างน้อย 1 ปีการศึกษา) และจะต้องไม่ได้รับทุนการศึกษาหรือทุนอื่นใด โดยมีข้อผูกพันตามสัญญาในส่วนของผู้สมัคร

 

    “กลุ่มซีไอเอ็มบี ให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคลเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งเรายังคงพัฒนาเรื่องศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงและเติบโตไปกับองค์กรอย่างยั่งยืน สำหรับ CIMB ASEAN Scholarship ได้มอบทุนต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ซึ่งเรามีผู้ได้รับทุนหลากหลายสาขาวิชา นอกจากสาขาบัญชี สาขาเศรษฐศาสตร์ และสาขาการเงินแล้ว ยังมีสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ข้อมูล และสาขานวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัลอีกด้วย ซึ่งนอกจากความรู้ความสามารถของนักเรียนทุนแล้ว เรายังให้ความสำคัญเรื่องการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนอกหลักสูตร มีความเป็นผู้นำ สามารถทำงานเป็นทีม มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา และสามารถพัฒนาทักษะการสื่อสาร ทั้งนี้โปรมแกรม CIMB ASEAN Scholarship ได้ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างคนรุ่นใหม่เติบโตเป็นผู้นำที่สร้างความต่าง สร้างสังคมที่ดีขึ้น และสร้างประโยชน์ให้ผู้รับทุน  ซึ่งผู้รับทุนจะได้รับประสบการณ์ฝึกงานและโอกาสเริ่มต้นการทำงานกับกลุ่มซีไอเอ็มบี ตลอดจนมีโอกาสที่ดีในการสร้างเครือข่ายกับเพื่อนร่วมงานจากทั่วโลก พูดคุยกับผู้นำระดับสูง และสัมผัสประสบการณ์จริงด้านวัฒนธรรมอาเซียนผ่านกิจกรรมระดับภูมิภาค” นางกนกไพ กล่าวสรุป