คุณอยู่ที่

  • บทความ
  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • เกี่ยวกับเรา
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

 

พนักงาน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย นำโดย พอล วอง ชี คิน กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จัดโครงการ Run To Win - Save Children Heart เชิญชวนพนักงานธนาคารและบริษัทในเครือ วิ่งสะสมระยะทางผ่าน Application DROMOS (Virtual Run) ระหว่างวันที่ 22 เมษายน – 15 สิงหาคม 2566 โดยทุกๆ 1 กิโลเมตร ธนาคารจะเปลี่ยนเป็นเงิน 10 บาท บริจาคให้แก่โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจเด็ก โดยมีเป้าหมายสูงสุดของจำนวนเงินที่จะบริจาค 500,000 บาท

 

หลังเสร็จสิ้นโครงการ มีพนักงาน 1,500 คนทั่วประเทศ ร่วมกันวิ่งเพื่อระดมเงินบริจาคและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ได้ระยะทางสะสมรวมทั้งสิ้น 65,800 กิโลเมตร บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ อีกทั้งธนาคารผลิตเสื้อ Save Children Heart จำหน่ายให้พนักงานเป็นที่ระลึก รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเมื่อรวมรายได้จากการวิ่ง เป็นเงินทั้งสิ้น 525,571 บาท โดย พอล วอง ชี คิน ซีอีโอ เป็นตัวแทนธนาคาร ส่งมอบเงินจำนวนดังกล่าว ให้แก่โรงพยาบาลบ้านแพ้ว และได้รับเกียรติจากนายแพทย์พรเทพ พงศ์ทวิกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นผู้รับมอบ และนายประจวบ น้อยอามาตย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานเขตปทุมวัน ร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 ณ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สำนักงานใหญ่ ถนนหลังสวน

 

ข้อมูลจากสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รายงานว่า สถิติของโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดพบในเด็ก 8 คน จาก 1,000 คน ความรุนแรงของโรคหัวใจในเด็ก ไม่เพียงแต่ทำให้เด็กมีพัฒนาการและการเจริญเติบโตที่ช้ากว่าวัย แต่อาจร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิต

 

สำหรับ Application DROMOS พัฒนาโดยบริษัท ไพร์มเวิร์ค โซลูชั่น เข้ามาสนับสนุนการออกแบบ app  ให้พนักงาน CIMB Thai สะสมระยะวิ่งผ่าน Virtual Run

 

อนึ่ง กิจกรรม Run to Win (Virtual Run) จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 4 แล้ว และเป็นหนึ่งในโครงการ CSR ที่แรงขับเคลื่อนหลักมาจากพนักงานของธนาคารและบริษัทในเครือที่ต้องการทำความดีตอบแทนสังคม ช่วยระดมทุนและนำส่งเงินบริจาคมอบให้องค์กร/มูลนิธิต่าง ๆ  คิดเป็นยอดเงินบริจาครวมแล้วมากกว่า 1,873,371 บาท

 

ข้อมูลเงินบริจาคจากโครงการ Run To Win

  1. ปี 2563 Run To Win - Save Blood จำนวนเงิน 200,000 บาท มอบสภากาชาดไทย
  2. ปี 2564 Run To Win - ช่วยหมอบ้านแพ้วสู้ภัย Covid-19 จำนวนเงิน 788,000 บาท มอบโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
  3. ปี 2565 Run To Win - Save Tiger บริจาคให้ WWF จำนวนเงิน 359,800 บาท
  4. ปี 2566 Run To Win - Save Children Heart จำนวนเงิน 525,571 บาท บริจาคให้ รพ.บ้านแพ้ว