คุณอยู่ที่

  • บทความ
  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • เกี่ยวกับเรา
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

 

 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จับมือผู้ใหญ่ใจดี บริษัท ธารธารา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และเนติลักขณ์ ซัพพลายส์ ร่วมกันส่งมอบระบบน้ำบาดาลและการสูบ-จ่าย แก่โรงเรียนวัดสำราญ อ.เมือง จ.ลพบุรี

 

    ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย นำโดยประภาส ทองสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สื่อสารองค์กร จับมือกับพันธมิตร บริษัท ธารธารา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และเนติลักขณ์ ซัพพลายส์ ส่งมอบระบบน้ำบาดาลและการสูบ-จ่าย ให้แก่โรงเรียนวัดสำราญ ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี เพื่อให้มีแหล่งน้ำที่เพียงพอสำหรับดูแลสวนมะนาว-มะกรูดในฤดูแล้ง ซึ่งได้รับผลกระทบจากภัยแล้งที่ทำให้บ่อน้ำตามธรรมชาติแห้งต้นมะนาวเสียหายไปจำนวนหนึ่ง

 

    สวนมะกรูด-มะนาวเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรนอกห้องเรียน เด็กๆ นำผลผลิตมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์น้ำดื่มมะนาว น้ำยาล้างจาน น้ำยาสระผมฯ จำหน่ายให้แก่ผู้ปกครองและชุมชน ได้ฝึกทักษะการเรียนรู้ด้านอาชีพ โดยมีปราชญ์ชุมชนคุณทม ไทยเจริญ ที่เป็นผู้ปลูกมะนาวพันธุ์แคลิฟอร์เนียคนแรก ๆ ของประเทศและมีความรู้อย่างลึกซึ้งเป็นผู้ให้คำแนะนำในการดูแล

 

    อนึ่ง ซีไอเอ็มบี ไทย ได้เคยส่งมอบห้องเรียนคอมพิวเตอร์และห้องแปรรูปมะนาว-มะกรูด ให้แก่โรงเรียนวัดสำราญระหว่างปี 2561-2562 ให้เด็กได้มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนสามารถใช้ค้นคว้าหาความรู้ทางอินเทอร์เนต พัฒนาความคิดให้ทันสมัยก้าวทันโลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและส่งมอบห้องแปรรูปมะกรูด-มะนาว พร้อมอุปกรณ์ซึ่งช่วยให้เด็ก ๆ ได้มีทางเลือกในการเรียนรู้นอกตำราเรียน ช่วยพัฒนาความรู้ให้หลากหลายยิ่งขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย