คุณอยู่ที่

  • บทความ
  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • เกี่ยวกับเรา
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

 

 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย รวบรวมของขวัญปีใหม่ที่ทุกหน่วยงานได้รับ ส่งมอบให้โครงการร้านปันกัน โดยมูลนิธิยุวพัฒน์ ในเดือนแห่งความรัก 

 

 

    นายประภาส ทองสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สื่อสารองค์กร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เป็นตัวแทนธนาคาร ส่งมอบของขวัญที่รวบรวมมาจากทุกหน่วยงานภายในธนาคาร ที่ได้รับจากลูกค้าและพันธมิตรในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย No Gift Policy นอกจากนี้ ได้รวบรวมสิ่งของที่ได้รับจากการทำประชาสัมพันธ์ภายในเชิญชวนพนักงานนำสิ่งของสภาพดีแต่ไม่ได้ใช้ นำมาแบ่งปัน ส่งมอบให้โครงการร้านปันกัน โดย มูลนิธิยุวพัฒน์ ได้รับเกียรติจาก นางฐาปนีย์ สินาดโยธารักษ์ ผู้อำนวยการร้านปันกัน มูลนิธิยุวพัฒน์ เป็นตัวแทนรับมอบ

 

    โดยสิ่งของที่ได้จะถูกนำไปเป็นสินค้าแบ่งปันใน "ร้านปันกัน" เพื่อเปลี่ยนเป็นทุนการศึกษาให้เด็กที่ขาดโอกาส พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น โดยในปี 2565 “ร้านปันกัน” ได้รับบริจาคสิ่งของจากผู้มีจิตศรัทธารวมทั้งสิ้นประมาณ 1.5 ล้านชิ้น ปัจจุบันมูลนิธิยุวพัฒน์มีนักเรียนทุนในการดูแลมากกว่า 6 พันคน

 

    ผู้มีจิตศรัทธาที่สนใจนำสิ่งของที่ไม่ได้ใช้ มาเปลี่ยนเป็นทุนการศึกษา สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://pankansociety.com/