คุณอยู่ที่

  • บทความ
  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • เกี่ยวกับเรา
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

 

 

    ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ร่วมกับพนักงานธนาคารและบริษัทในเครือ บริจาคหนังสือทั้งเก่าและใหม่กว่า 500 เล่ม ส่งมอบให้ครูวารินทร์  กวาวสิบสาม กศน.อุ้มผาง (การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอุ้มผาง) โดยหนังสือดังกล่าวจะถูกส่งต่อไปยัง 6 ตำบล (12 หมู่บ้าน) ซึ่งบางหมู่บ้านมีพื้นที่อยู่บนดอย โดยคุณครูจะเดินทางมารับหนังสือเพื่อนำไปใช้ประกอบการสอนให้กับชาวบ้านในชุมชนที่เป็นนักเรียน กศน. กว่า 1,100 คน ต่อไป

 

    ทั้งนี้ หนังสือยังมีความจำเป็นสำหรับ กศน. อุ้มผาง เป็นอย่างมาก เนื่องจากสถานศึกษายังอยู่ในพื้นที่ห่างไกล หนังสือยังมีจำนวนน้อยและขาดแคลนงบประมาณในการซื้อหนังสือ โดยหนังสือที่ต้องการเป็นประเภท เกษตรกรรม เทคโนโลยี ช่องทางอาชีพ ท่องเที่ยว การ์ตูน และนวนิยาย เป็นต้น

 

    สนใจบริจาคหนังสือเพิ่มเติมได้ที่ กศน.อำเภออุ้มผาง เลขที่ 66 หมู่ที่ 1 ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 63170