คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
ข่าวและกิจกรรม

ประสบการณ์การทำงาน

 
 • ปัจจุบัน นายเจสันดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดการเงิน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) อีกทั้งยังดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด และประธานกรรมการ บริษัท เวิลด์ลีส จำกัด
 • เข้าร่วมงานกับกลุ่มซีไอเอ็มบีในตำแหน่งผู้อำนวยการ สายการเงินกลุ่ม ธนาคารซีไอเอ็มบี เบอร์ฮาด จากปี 2551 ถึงปี 2559
 • ก่อนหน้านั้น ทำงานที่ฝ่ายบัญชี ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ระหว่างปี 2548-2551 และเป็นผู้จัดการ PriceWaterhouseCoopers/IBM ระหว่างปี 2543-2548

 

ประวัติส่วนตัว

 

สัญชาติ

มาเลเซีย 

อายุ

51 ปี

ตำแหน่งในธนาคาร

ผู้บริหารสูงสุดการเงิน 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

30 ธันวาคม 2559 

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ Macquarie University ประเทศออสเตรเลีย

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • กรรมการ - บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
 • ประธานกรรมการ - บริษัท เวิลด์ลีส จำกัด