คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

ประสบการณ์การทำงาน

 

ปัจจุบัน นางวีร่าดำรงตำแหน่ง กรรมการ (มีอำนาจลงนามผูกพัน) กรรมการ Board Risk and Compliance Committee ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) อีกทั้งยังดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านความเสี่ยงของกลุ่ม (Group Chief Risk Officer) ของ CIMB Group Holdings Berhad ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 โดยรับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกด้านทั่วทั้งกลุ่มซีไอเอ็มบี นอกจากนี้ ยังดำรงตำแหน่ง Non-independent Board of Commissioner ของ CIMB Niaga อีกด้วย

 

นางวีร่ามีประสบการณ์การทำงานในด้านการธนาคารและองค์รวมของธุรกิจมากว่า 25 ปี (ด้านการบริหารธุรกิจสัมพันธ์ การพัฒนาและการปรับเปลี่ยนธุรกิจ)  การบริหารความเสี่ยงและการปรับโครงสร้างหนี้ของสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ สินเชื่อรายย่อยและสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม   คุณวีร่าได้สั่งสมประสบการณ์ทำงานในต่างประเทศมากมาย ทั้งในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ทั่วทั้งภูมิภาคเอเชีย และการบริหารทีมระดับภูมิภาคซึ่งประจำอยู่ทั้งในฮ่องกง สิงคโปร์และอินโดนีเซีย นางวีร่าเข้าทำงานกับกลุ่มซีไอเอ็มบี เมื่อเดือนพฤษภาคม 2556 ในตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านความเสี่ยงของ PT Bank CIMB Niaga

ก่อนที่จะเข้าร่วมงานกับกลุ่มซีไอเอ็มบี  คุณวีร่าดำรงตำแหน่งในธนาคารชั้นนำระดับโลกหลายแห่ง อาทิ The Royal Bank of Scotland (ชื่อเดิมคือ ABN AMRO Bank)  โดยรับผิดชอบดูแลด้านสินเชื่อสถาบันการเงิน การค้า การบริหารความเสี่ยงสินเชื่อ การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการและการปรับโครงสร้างทางการเงิน

            

 

ประวัติส่วนตัว

 

สัญชาติ

อินโดนีเชีย

 

อายุ

52

 

ตำแหน่งในธนาคาร

 • กรรมการ
 • กรรมการ Board Risk and Compliance Committee

 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

5 กรกฎาคม 2565

 

คุณวุฒิการศึกษา

 • Executive Master of Business Administration, Kellogg-HKUST, Chicago, USA and Hong Kong
 • Bachalor of Economics, Trisakti University, Jakarta, ประเทศอินโดนีเซีย

 

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • Group Chief Risk Officer - CIMB Group Holdings Berhad
 • Non-Independent Board of Commissioner - CIMB Niaga