คุณอยู่ที่

 • ความรู้ทางการเงิน
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ความรู้ทางการเงิน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
ช่องทางบริการธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • สาขาต่างประเทศ
 • ความยั่งยืน
เคล็ดลับการออม
วางแผนการเงินเพื่ออนาคต
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking

ประสบการณ์การทำงาน

 

คุณวีร่า ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านความเสี่ยงของกลุ่ม (Group Chief Risk Officer)  ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564 โดยรับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกด้านทั่วทั้งกลุ่มซีไอเอ็มบี

 

มีประสบการณ์การทำงานในด้านการธนาคารและองค์รวมของธุรกิจมากว่า 25 ปี (ด้านการบริหารธุรกิจสัมพันธ์

การพัฒนาและการปรับเปลี่ยนธุรกิจ)  การบริหารความเสี่ยงและการปรับโครงสร้างหนี้ของสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ สินเชื่อรายย่อยและสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม   คุณวีร่าได้สั่งสมประสบการณ์ทำงานในต่างประเทศมากมาย ทั้งในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ทั่วทั้งภูมิภาคเอเชีย และการบริหารทีมระดับภูมิภาคซึ่งประจำอยู่ทั้งในฮ่องกง สิงคโปร์และอินโดนีเซีย

 

คุณวีร่าเข้าทำงานกับกลุ่มซีไอเอ็มบี เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ 2556 ในตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านความเสี่ยงของ PT Bank CIMB Niaga

 

ก่อนที่จะเข้าร่วมงานกับกลุ่มซีไอเอ็มบี  คุณวีร่าดำรงตำแหน่งในธนาคารชั้นนำระดับโลกหลายแห่ง อาทิ The Royal Bank of Scotland และ ABN AMRO Bank  โดยรับผิดชอบดูแลด้านสินเชื่อสถาบันการเงิน การค้า การบริหารความเสี่ยงสินเชื่อ การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการและการปรับโครงสร้างทางการเงิน 

ประวัติส่วนตัว

 

สัญชาติ

อินโดนีเชีย

 

อายุ

50

 

ตำแหน่งในธนาคาร

 • กรรมการ
 • กรรมการ Board Risk and Compliance Committee

 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

5 กรกฎาคม 2565

 

คุณวุฒิการศึกษา

 • Executive Master of Business Administration, Kellogg-HKUST, Chicago, USA and Hong Kong
 • Bachalor of Economics, Trisakti University, Jakarta, ประเทศอินโดนีเซีย

 

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

 • Group Chief Risk Officer - CIMB Group Holdings Berhad, Malaysia
 • Non-Independent Board of Commissioner - PT. Bank CIMB Niaga Tbk, Indonesia