คุณอยู่ที่

  • บทความ
  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • เกี่ยวกับเรา
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

สแกนเพื่อโอนเงิน

สแกนเพื่อจ่ายเงิน

*หมายเหตุ : สามารถสแกนจ่ายเงินได้เฉพาะบัญชีที่ลงทะเบียนพร้อมเพย์

สแกนเพื่อจ่ายเงินที่มาเลเซีย 

สแกนเพื่อจ่ายเงินที่อินโดนีเซีย

รับเงินด้วย QR ของฉัน

วิธีการสมัครบริการพร้อมเพย์เพื่อรับเงินผ่าน QR ของฉัน ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน

วิธีการสมัครบริการพร้อมเพย์เพื่อรับเงินผ่าน QR ของฉัน ด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือ