คุณอยู่ที่

 • ความรู้ทางการเงิน
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ความรู้ทางการเงิน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
ช่องทางบริการธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • สาขาต่างประเทศ
 • ความยั่งยืน
เคล็ดลับการออม
วางแผนการเงินเพื่ออนาคต
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking

สแกนเพื่อโอนเงิน

สแกนเพื่อจ่ายเงิน

*หมายเหตุ : สามารถสแกนจ่ายเงินได้เฉพาะบัญชีที่ลงทะเบียนพร้อมเพย์

สแกนเพื่อจ่ายเงินที่มาเลเซีย 

สแกนเพื่อจ่ายเงินที่อินโดนีเซีย

รับเงินด้วย QR ของฉัน

วิธีการสมัครบริการพร้อมเพย์เพื่อรับเงินผ่าน QR ของฉัน ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน

วิธีการสมัครบริการพร้อมเพย์เพื่อรับเงินผ่าน QR ของฉัน ด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือ

ดาวน์โหลดแอป CIMB THAI Digital Banking ได้ที่

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ CIMB Thai Care Center โทร. 02 626 7777