คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
ช่องทางบริการธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • สาขาต่างประเทศ
 • ความยั่งยืน
 • ข่าวและกิจกรรม
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
ข่าวและกิจกรรม

ท่านสามารถเลือกวิธีเริ่มต้นใช้งานได้ 3 วิธี

ขั้นตอนที่ 1

กรอกหมายเลขบัตรประชาชนของคุณ

ขั้นตอนที่ 2

เลือกวิธีเข้าใช้งานด้วย “บัตรเดบิต”

ขั้นตอนที่ 3

กรอกหมายเลขหน้าบัตรเดบิต 16 หลักและรหัส PIN

ขั้นตอนที่ 4

เลือกเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนไว้เพื่อรับรหัส OTP


ขั้นตอนที่ 5

กรอกรหัส OTP ที่ได้รับทาง SMS

ขั้นตอนที่ 6

กรอกรหัส PIN เพื่อยืนยันอีกครั้ง

ขั้นตอนที่ 7

หลังจากยืนยันตัวตนสำเร็จ คุณจะสามารถใช้งานแอปได้ทันที

ขั้นตอนที่ 8

ยินดีต้อนรับสู่แอปพลิเคชั่น CIMB THAI Digital Banking

ขั้นตอนที่ 1

กรอกหมายเลขบัตรประชาชนของคุณ

ขั้นตอนที่ 2

เลือกวิธีเข้าใช้งานด้วย “ไม่มีบัตรเดบิต”

ขั้นตอนที่ 3

เลือกขอรับรหัสเริ่มต้นการใช้งานได้ โดยติดต่อ CIMB Thai Care Center หรือติดต่อสาขาใกล้บ้าน

ขั้นตอนที่ 4

กรอกรหัสเริ่มต้นการใช้งานที่ได้รับทาง SMS


ขั้นตอนที่ 5

เลือกเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนไว้เพื่อรับรหัส OTP

ขั้นตอนที่ 6

กรอกรหัส OTP ที่ได้รับทาง SMS

ขั้นตอนที่ 7

กรอกรหัส PIN เพื่อยืนยันอีกครั้ง

ขั้นตอนที่ 8

หลังจากยืนยันตัวตนสำเร็จ คุณจะสามารถใช้งานแอปได้ทันที


ขั้นตอนที่ 9

ยินดีต้อนรับสู่แอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking

ขั้นตอนที่ 1

กรอกหมายเลขบัตรประชาชนของคุณ

ขั้นตอนที่ 2

เลือกวิธีเข้าใช้งานด้วย “เลขบัญชีสินเชื่อ”

ขั้นตอนที่ 3

กรอกเลขที่บัญชีสินเชื่อหรือหมายเลขบัตร Extra Cash (ดูขั้นตอนที่ 4 หากไม่ทราบ)

ขั้นตอนที่ 4

หากไม่ทราบเลขที่บัญชี กด “ช่วยเหลือ” เพื่อดูตัวอย่างที่ตั้งของเลขที่บัญชีในจดหมาย


ขั้นตอนที่ 5

ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลส่วนตัวของคุณ

ขั้นตอนที่ 6

เลือกเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนไว้เพื่อรับรหัส OTP

ขั้นตอนที่ 7

กรอกรหัส OTP ที่ได้รับทาง SMS

ขั้นตอนที่ 8

กรอกรหัส PIN เพื่อยืนยันอีกครั้ง


ขั้นตอนที่ 9

หลังจากยืนยันตัวตนสำเร็จ คุณจะสามารถใช้งานแอปได้ทันที

ขั้นตอนที่ 1

กรอกหมายเลขบัตรประชาชนของคุณกรอกหมายเลขบัตรประชาชนของคุณกรอกหมายเลขบัตรประชาชนของคุณกรอกหมายเลขบัตรประชาชนของคุณกรอกหมายเลขบัตรประชาชนของคุณกรอกหมายเลขบัตรประชาชนของคุณกรอกหมายเลขบัตรประชาชนของคุณ

ขั้นตอนที่ 3

กรอกหมายเลขหน้าบัตรเดบิต 16 หลักและรหัส PIN

ขั้นตอนที่ 4

เลือกเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนไว้เพื่อรับรหัส OTP


ดาวน์โหลด CIMB Thai Digital Banking ได้ที่

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ CIMB Thai Care Center โทร. 02 626 7777