คุณอยู่ที่

  • บทความ
  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • เกี่ยวกับเรา
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

ท่านสามารถเลือกวิธีเริ่มต้นใช้งานได้ 4 วิธี

ขั้นตอนที่ 1

กดปุ่ม เข้าสู่ระบบ / สมัครใช้งาน

 

 

ขั้นตอนที่ 2

กรอกหมายเลขบัตรประชาชนของคุณ

ขั้นตอนที่ 3

กดยอมรับข้อกำหนด และเงื่อนไข

 

ขั้นตอนที่ 4

เลือกวิธีเข้าใช้งานด้วย “บัตรเดบิต”

 


ขั้นตอนที่ 5

กรอกหมายเลขหน้าบัตรเดบิต 16 หลักและรหัส PIN

ขั้นตอนที่ 6

เลือกเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนไว้เพื่อรับรหัส OTP

 

ขั้นตอนที่ 7

กรอกรหัส OTP ที่ได้รับทาง SMS

 

 

 

ขั้นตอนที่ 8

กรอกอีเมลเพื่อยืนยันอีเมล (กรณีเคยยืนยันอีเมลแล้วไปต่อขั้นตอนที่ 11)


ขั้นตอนที่ 9

กรอกรหัส OTP ที่ได้รับทางอีเมล (กรณีเคยยืนยันอีเมลแล้วไปต่อขั้นตอนที่ 11)

 

ขั้นตอนที่ 10

ได้รับการยืนยันอีเมลสำเร็จ (กรณีเคยยืนยันอีเมลแล้วไปต่อขั้นตอนที่ 11)

ขั้นตอนที่ 11

สร้างรหัสผ่านเพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบ

 

ขั้นตอนที่ 12

ยืนยันรหัสผ่านอีกครั้ง

 

 

 


ขั้นตอนที่ 13

เชื่อม Face ID หรือ Fingerprint เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าสู่ระบบ

ขั้นตอนที่ 14

ยินยอม/ไม่ยินยอม ข้อกำหนดหรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA: Personal Data Protection Act)

ขั้นตอนที่ 15

ยินดีต้อนรับสู่แอป CIMB THAI

 

 

ขั้นตอนที่ 1

กดปุ่ม เข้าสู่ระบบ / สมัครใช้งาน

 

 

 

ขั้นตอนที่ 2

กรอกหมายเลขบัตรประชาชนของคุณ

ขั้นตอนที่ 3

กดยอมรับข้อกำหนด และเงื่อนไข

 

ขั้นตอนที่ 4

เลือกวิธีเข้าใช้งานด้วย “ไม่มีบัตรเดบิต”

 


ขั้นตอนที่ 5

เลือกขอรับรหัสเริ่มต้นการใช้งานได้ โดยติดต่อ CIMB Thai Care Center หรือติดต่อสาขาใกล้บ้าน

ขั้นตอนที่ 6

กรอกรหัสเริ่มต้นการใช้งานที่ได้รับทาง SMS

 

 

 

ขั้นตอนที่ 7

เลือกเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนไว้เพื่อรับรหัส OTP

 

 

ขั้นตอนที่ 8

กรอกรหัส OTP ที่ได้รับทาง SMS

 

 

 


ขั้นตอนที่ 9

กรอกอีเมลเพื่อยืนยันอีเมล (กรณีเคยยืนยันอีเมลแล้วไปต่อขั้นตอนที่ 12)

ขั้นตอนที่ 10

กรอกรหัส OTP ที่ได้รับทางอีเมล (กรณีเคยยืนยันอีเมลแล้วไปต่อขั้นตอนที่ 12)

ขั้นตอนที่ 11

ได้รับการยืนยันอีเมลสำเร็จ (กรณีเคยยืนยันอีเมลแล้วไปต่อขั้นตอนที่ 12)

ขั้นตอนที่ 12

สร้างรหัสผ่านเพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบ

 


ขั้นตอนที่ 13

ยืนยันรหัสผ่านอีกครั้ง

 

 

 

ขั้นตอนที่ 14

เชื่อม Face ID หรือ Fingerprint เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าสู่ระบบ

 

 

 

ขั้นตอนที่ 15

ยินยอม/ไม่ยินยอม ข้อกำหนดหรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA: Personal Data Protection Act)

ขั้นตอนที่ 16

ยินดีต้อนรับสู่แอป CIMB THAI

 

 

ขั้นตอนที่ 1

กดปุ่ม เข้าสู่ระบบ / สมัครใช้งาน

 

 

 

ขั้นตอนที่ 2

กรอกหมายเลขบัตรประชาชนของคุณ

ขั้นตอนที่ 3

กดยอมรับข้อกำหนด และเงื่อนไข

ขั้นตอนที่ 4

เลือกวิธีเข้าใช้งานด้วย “เลขบัญชีสินเชื่อ”

 


ขั้นตอนที่ 5

กรอกเลขที่บัญชีสินเชื่อหรือหมายเลขบัตร Extra Cash (ดูขั้นตอนที่ 6 หากไม่ทราบ)

ขั้นตอนที่ 6

หากไม่ทราบเลขที่บัญชี กด “ช่วยเหลือ” เพื่อดูตัวอย่างที่ตั้งของเลขที่บัญชีในจดหมาย

 

ขั้นตอนที่ 7

เลือกเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนไว้เพื่อรับรหัส OTP

 

ขั้นตอนที่ 8

กรอกรหัส OTP ที่ได้รับทาง SMS

 


ขั้นตอนที่ 9

กรอกอีเมลเพื่อยืนยันอีเมล (กรณีเคยยืนยันอีเมลแล้วไปต่อขั้นตอนที่ 12)

ขั้นตอนที่ 10

กรอกรหัส OTP ที่ได้รับทางอีเมล (กรณีเคยยืนยันอีเมลแล้วไปต่อขั้นตอนที่ 12)

ขั้นตอนที่ 11

ได้รับการยืนยันอีเมลสำเร็จ (กรณีเคยยืนยันอีเมลแล้วไปต่อขั้นตอนที่ 12)

ขั้นตอนที่ 12

สร้างรหัสผ่านเพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบ

 


ขั้นตอนที่ 13

ยืนยันรหัสผ่านอีกครั้ง

 

 

 

ขั้นตอนที่ 14

เชื่อม Face ID หรือ Fingerprint เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าสู่ระบบ

 

ขั้นตอนที่ 15

ยินยอม/ไม่ยินยอม ข้อกำหนดหรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA: Personal Data Protection Act)

ขั้นตอนที่ 16

ยินดีต้อนรับสู่แอป CIMB THAI

 

ขั้นตอนที่ 1 

กดปุ่ม เข้าสู่ระบบ / สมัครใช้งาน

 

 

 

ขั้นตอนที่ 2

กรอกหมายเลขบัตรประชาชนของคุณ

ขั้นตอนที่ 3

กดยอมรับข้อกำหนด และเงื่อนไข

 

ขั้นตอนที่ 4

เลือกวิธีเข้าใช้งานด้วย “สแกนใบหน้า”

 


ขั้นตอนที่ 5

กรอกหมายเลขบัญชีเงินฝาก

ขั้นนตอนที่ 6

กดปุ่ม เริ่มสแกนใบหน้า

 

 

ขั้นตอนที่ 7

เริ่มต้นสแกนใบหน้าโดยวางใบหน้า ให้ตรงกับกรอบ

ขั้นตอนที่ 8

สแกนใบหน้าโดยทำท่าทาง ตามที่กำหนดแบบสุ่ม 3 ท่า

 


ขั้นตอนที่ 9

เลือกเบอร์โทรศัพท์มือถือ ที่ลงทะเบียนไว้เพื่อรับรหัส OTP

 

ขั้นตอนที่ 10

กรอกรหัส OTP ที่ได้รับทาง SMS

 

 

ขั้นตอนที่ 11

กรอกอีเมลเพื่อยืนยันอีเมล (กรณีเคยยืนยันอีเมลแล้วไปต่อ ขั้นตอนที่ 14)

ขั้นตอนที่ 12

กรอกรหัส OTP ที่ได้รับทางอีเมล (กรณีเคยยืนยันอีเมลแล้วไปต่อขั้นตอนที่ 14)


ขั้นตอนที่ 13

ได้รับการยืนยันอีเมลสำเร็จ (กรณีเคยยืนยันอีเมลแล้วไปต่อ ขั้นตอนที่ 14)

ขั้นตอนที่ 14

สร้างรหัสผ่านเพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบ

 

ขั้นตอนที่ 15

ยืนยันรหัสผ่านอีกครั้ง

 

 

ขั้นตอนที่ 16

เชื่อม Face ID หรือ Fingerprint เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าสู่ระบบ

 


ขั้นตอนที่ 17

ยินยอม/ไม่ยินยอม ข้อกำหนด หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA: Personal Data Protection Act)

ขั้นตอนที่ 18

ยินดีต้อนรับสู่แอป CIMB THAI