คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สปีดดี พลัส ซีไอเอ็มบี ไทย (“Speed D+”)

“รับ Central e-Voucher มูลค่าสูงสุด 1,000 บาท”

 

ลูกค้าที่เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สปีดดี พลัส ซีไอเอ็มบี ไทย (“Speed D+”) และ/หรือ ลงทุนในหุ้นกู้ตลาดรอง หรือ ซื้อประกันชีวิตจาก บมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) ที่ให้บริการผ่านธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย โดยทำรายการหักเงินจากบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์สปีดดี พลัส ซีไอเอ็มบี ไทย (Speed D+) ระหว่างวันที่ 9 เมษายน – 30 มิถุนายน 2567 รับ Central E-Voucher มูลค่าสูงสุด 1,000 บาท

 

ต่อที่ 1 รับ Central e-Voucher มูลค่า 500 บาท

 

1. สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สปีดดี พลัส ซีไอเอ็มบี ไทย (Speed D+)  ผ่านแอป CIMB THAI หรือสาขาของธนาคารทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 9 เมษายน 2567 – 30 มิถุนายน 2567

2. สิทธิพิเศษรับ Central e-Voucher มูลค่า 500 บาท สำหรับลูกค้ามียอดเงินฝาก ตั้งแต่ 1 ล้านบาท ขึ้นไป ซึ่งต้องคงยอดเงินฝากตามระยะเวลาที่กำหนดโดยจะคำนวณยอดเงินฝากทุกสิ้นวันทุกวัน  ของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สปีดดี พลัส ซีไอเอ็มบี ไทย (Speed D+) จึงจะเข้าเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย โดยมีรายละเอียดดังนี้

วันที่เปิดบัญชีเงินฝาก Speed D+

ระยะเวลาคงเงินฝากในบัญชีเงินฝาก Speed D+

ระยะเวลาที่จะได้รับ e-Coupon

9 - 30 เมษายน 2567

1 พฤษภาคม 2567 - 31 กรกฎาคม 2567

31 สิงหาคม 2567

1 - 31 พฤษภาคม 2567

1 มิถุนายน 2567 - 31 สิงหาคม 2567

30 กันยายน 2567

1 - 30 มิถุนายน 2567

1 กรกฎาคม 2567 - 30 กันยายน 2567

31 ตุลาคม 2567

3. กิจกรรมส่งเสริมการขายนี้สำหรับลูกค้าเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สปีดดี พลัส ซีไอเอ็มบี ไทย (Speed D+) 1 ท่าน : 1 บัญชี โดยต้องเป็นลูกค้าที่ไม่เคยมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สปีดดี พลัส ซีไอเอ็มบี ไทย มาก่อน จึงมีสิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายดังกล่าว

4. กิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ลูกค้าต้องคงยอดเงินฝากตั้งแต่ 1 ล้านบาท ขึ้นไป ในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สปีดดี พลัส ซีไอเอ็มบี ไทย (Speed D+) และคงสถานะการใช้งานแอป CIMB THAI จนถึงวันที่รับ Central e-Voucher มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การเลือกรับนั้นๆ ทันที

5. กิจกรรมส่งเสริมการขายนี้มีการส่งมอบสิทธิพิเศษ Central e-Voucher 500 บาท ผ่านแอป CIMB THAI เท่านั้น

6. ลูกค้าที่เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สปีดดี พลัส ซีไอเอ็มบี ไทย สามารถรับ Central e-Voucher มูลค่า 500 บาท จำนวน 1 คูปอง โดยจำกัด 1 สิทธิ์ / 1 ลูกค้า ตลอดระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขาย

7. สิทธิประโยชน์มีจำนวนจำกัด 1,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ โดยสิทธิประโยชน์นี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้ และธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิ์ทุกกรณี

8. ลูกค้าสามารถกดรับ Central e-Voucher ได้ผ่านทางแอป CIMB THAI โดยธนาคารจะจัดส่ง ผ่านทางการแจ้งเตือนบนแอป CIMB  THAI ภายใน 30 วันทำการ โดยนับจากวันสุดท้ายของการคงเงินฝากในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สปีดดี พลัส ซีไอเอ็มบี ไทย (Speed D+) ตามที่กำหนดในตารางข้างต้น (ทั้งนี้ ลูกค้าต้องเปิดการแจ้งเตือนบนแอป CIMB THAI ตั้งแต่วันที่ลูกค้าลงทะเบียนเข้าใช้ครั้งแรก)

9. Central e-Voucher สามารถใช้ได้ที่ร้านค้าในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ป ทุกสาขา (ยกเว้นร้านค้าเช่าพื้นที่, พื้นที่ศูนย์อาหารและทางออนไลน์)  ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

10. สิทธิพิเศษคูปอง Central e-Voucher มูลค่า 500 บาท ที่ลูกค้าได้รับ คิดคำนวณเทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 0.05% ต่อปี ตามลำดับ จากยอดเงินฝาก 1 ล้านบาท ที่ฝากเป็นระยะเวลา 1 ปี

 

ต่อที่ 2 รับเพิ่ม Central e-Voucher มูลค่า 500 บาท เมื่อลงทุนในหุ้นกู้ตลาดรอง หรือ ซื้อประกันชีวิตจาก บมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) ที่ให้บริการผ่านธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

 

สำหรับลูกค้าในต่อที่ 1 มีสิทธิ์รับเพิ่ม Central e-Voucher มูลค่า 500 บาท เมื่อลงทุนในหุ้นกู้ตลาดรอง หรือ ซื้อประกันชีวิตจาก บมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) ที่ให้บริการผ่านธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ตามที่ธนาคารกำหนด โดยทำรายการหักเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สปีดดี พลัส ซีไอเอ็มบี ไทย (Speed D+) ของลูกค้า ผ่านทุกช่องทางของธนาคาร ระหว่างวันที่ 9 เมษายน 2567 – 30 มิถุนายน 2567

วันที่เปิดบัญชีเงินฝาก

Speed D+

ระยะเวลาสำหรับลงทุนในหุ้นกู้ตลาดรอง หรือ

ซื้อประกันชีวิตจาก บมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย)

ระยะเวลาที่จะได้รับ

e-Coupon

9 - 30 เมษายน 2567

9 เมษายน 2567- 31 กรกฎาคม 2567

31 สิงหาคม 2567

1 - 31 พฤษภาคม 2567

1 พฤษภาคม 2567- 31 สิงหาคม 2567

30 กันยายน 2567

1 - 30 มิถุนายน 2567

1 มิถุนายน 2567 - 30 กันยายน 2567

31     ตุลาคม 2567

2. สำหรับลูกค้าที่ลงทุนพันธบัตร/หุ้นกู้ตลาดรอง โดยอัตราส่วนในการลงทุนขั้นต่ำ 300,000 บาท จะมีสิทธิได้รับ Central e-Voucher  มูลค่า 500 บาท  

เงื่อนไข 

 • รายชื่อหุ้นกู้ตลาดรองที่เข้าร่วมเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน กรุณาศึกษาข้อมูลบน หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (Fund Fact Sheet)
 • กรณีธุรกรรมพันธบัตร/หุ้นกู้ตลาดรอง ที่มีกำไรต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน จะไม่เข้าร่วมแคมเปญ

3. สำหรับลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต : เบี้ยประกัน / ทุนประกันขั้นต่ำ 50,000 บาท ต่อรายลูกค้า / ต่อกรมธรรม์ และได้รับอนุมัติกรมธรรม์ มีสิทธิ์ได้รับ Central e-Voucher มูลค่า 500 บาท (เงื่อนไขขึ้นกับแบบประกันที่กำหนด)

4. ลูกค้าที่เข้าเงื่อนไขข้างต้นสามารถรับ Central e-Voucher มูลค่า 500 บาทโดยจำกัด 1 สิทธิ์ / 1 ลูกค้า ตลอดระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขายนี้ ผ่านทางแอป CIMB THAI โดยธนาคารจะจัดส่ง ผ่านทางการแจ้งเตือนบนแอป CIMB THAI ภายใน 30 วันทำการ โดยนับจากวันสุดท้ายของการคงเงินฝากในบัญชีเงินฝาก Speed D+ตามรอบปฏิทิน (ทั้งนี้ลูกค้าต้องเปิดการแจ้งเตือนบนแอป CIMB THAI ตั้งแต่วันที่ลูกค้าลงทะเบียนเข้าใช้ครั้งแรก)

5. ลูกค้าต้องคงสถานะเป็นผู้ใช้บริการบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สปีดดี พลัส ซีไอเอ็มบี ไทย (Speed D+) และแอป CIMB THAI จนถึงวันที่ได้รับ Central e-Voucher มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การรับ Central e-Voucher นั้นๆ ทันที

6. เมื่อรวมสิทธิประโยชน์ตาม รายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ของธนาคารแล้ว มูลค่ารวมของสมนาคุณต้องไม่เกินร้อยละ 0.2 ของมูลค่าการลงทุนขั้นต่ำสำหรับผู้ลงทุนแต่ละราย

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ของรายการส่งเสริมการขาย

 

 1. ระยะเวลาส่งเสริมการขาย ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2567 – 30 มิถุนายน 2567
 2. ระยะเวลาการใช้ Central e-Voucher ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
 3. อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขการฝากเงินเป็นไปตามประกาศธนาคารกำหนด ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของรายการส่งเสริมการขายนี้ก่อนกำหนดของระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ โดยธนาคารจะแจ้งให้ลูกค้าทราบผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ของธนาคาร ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ทั้งนี้การใช้บริการต่างๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของผู้ให้บริการนั้นๆ  กรณีมีข้อพิพาทข้อโต้แย้งใดๆ ให้ถือเอาคำตัดสินของธนาคารและผู้ให้บริการเป็นที่สุด
 4. ธนาคารไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการของร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าหรือให้บริการ กรณีที่ลูกค้าไม่ได้รับความสะดวกจากสินค้าหรือบริการ กรุณาติดต่อโดยตรงกับร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าหรือให้บริการ
 5. ธนาคารจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของลูกค้า ให้เป็นไปตามประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคาร
 6. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ CIMB Thai Care Center โทร 02 626 7777 ทุกวัน 

 

คำเตือน

 
 • ทำความเข้าใจลักษณะหุ้นกู้ เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
 • การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (หุ้นกู้ตลาดรอง เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
 • การลงทุนในหุ้นกู้ และหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน และไม่ได้รับการคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงของการลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
 • กองทุนรวมอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าทุนเริ่มแรกได้
 • กองทุนรวมอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน ซึ่งมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงไม่เหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการรักษาเงินต้นไว้
 • กองทุนรวมอาจลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารหรือกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์หรือประเทศที่ลงทุน ดังนั้นหากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก
 • โปรดศึกษาข้อมูลของหุ้นกู้ หรือกองทุนรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุนรวม โดยสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทยทุกสาขา หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ดูแลท่าน สอบถามข้อมูลทั่วไปได้ที่ CIMB Thai Care Center โทร 02 626 7777 ทุกวัน 

 

หมายเหตุ: สำหรับประกันชีวิตจาก บมจ.พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) ที่ให้บริการผ่านธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

 
 • ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเพื่อประกอบการเสนอขายเท่านั้น มิใช่ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญาประกันภัย เพื่อประโยชน์สูงสุดผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาอ่าน และทำความเข้าใจข้อมูลเพิ่มเติมในกรมธรรม์
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
 • ผลิตภัณฑ์นี้เป็นการประกันชีวิต มิใช่การฝากเงิน เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ ผู้ขอเอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยจนครบระยะเวลาชำระเบี้ย และถือครองกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา หากกรมธรรม์ยุติความคุ้มครองก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้ขอเอาประกันภัยอาจไม่ได้รับเงินต้นหรือได้รับเงินคืนไม่เต็มจำนวน
 • ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิต ให้บริการและรับผิดชอบในฐานะนายหน้าประกันชีวิตเท่านั้น หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับการรับประกันชีวิต กรุณาติดต่อ บมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) โทรศัพท์ 1621 (ในวันและเวลาทำการ)

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 
 • ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ CIMB Thai Care Center 02 626 7777 ทุกวัน หรือ CIMB Thai website: www.cimbthai.com
 • บมจ.พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) เลขที่ 944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 10, 29-31 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  Customer Service Center 1621 (ในวันและเวลาทำการ) โทรสาร 0 2353 4888  อีเมล hotline@prudential.co.th

 

เงื่อนไขการใช้ Central e-Voucher

 
 • สามารถใช้ Central e-Voucher ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
 • สามารถใช้ได้ที่ เซ็นทรัล, มาร์คแอนด์สเปนเซอร์, มูจิ, ท็อปส์, ท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์, ท็อปส์ ไฟน์ ฟู้ด, ท็อปส์ คลับ, อีทไทยโซนซูเปอร์มาร์เก็ต, Thai Favorites , เพาเวอร์บาย, โก เพาเวอร์, ซูเปอร์สปอร์ต, บีทูเอส, โรบินสัน, ไทวัสดุ, บ้านแอนด์บียอน, มัทสึโมโตะ คิโยชิ, ออฟฟิศเมท, ออโต้วัน และ โก ว้าว ตามมูลค่าในบัตรและที่แสดงบนบัตร (ยกเว้นร้านค่าเช่าพื้นที่, พื้นที่ศูนย์อาหาร และช่องทางออนไลน์)
 • Central e-Voucher สามารถใช้ชำระค่าสินค้าและบริการได้ 1 ครั้ง / ใบเสร็จ ตามมูลค่าใน Central e-Voucher
 • ไม่สามารถใช้ชำระค่าสินค้าประเภท บัตรเติมเงินทุกประเภท, บัตรของขวัญ, การชำระบิล, สินค้าขายส่งและสินค้ากลุ่มโครงสร้างบางรายการ
 • ไม่สามารถใช้ชำระค่าสินค้าหรือบริการอันเป็นการฝ่าฝืนข้อห้าม หรือข้อกำหนดของกฎหมายห้ามส่งเสริมการขาย เช่น สุรา, บุหรี่, ยา, อาหารสำหรับทารก อาหารสำหรับเด็กเล็กและอาหารเสริมสำหรับทารก ซึ่งบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน หรืออาจจะมีขึ้นในอนาคตได้
 • ไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • หากเกิดกรณีมีปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า ได้ทาง Call center โทร. 02-100-8777 (ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.30 น. – 20.00 น.) หรือทาง Email: CPMsupport@central.co.th