คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

 

บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 7 เดือน และ 12 เดือน* ลูกค้าที่มีเงินฝากประจำครบกำหนดทุกระยะเวลาฝากในเดือน มกราคม 2567

 

 • สำหรับบุคคลธรรมดาที่มีเงินฝากประจำครบกำหนดทุกระยะเวลาฝากในเดือน มกราคม 2567 เท่านั้น
 • ฝากขั้นต่ำตั้งแต่ 100,000 บาท
 • รับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก หรือ เลือกรับดอกเบี้ยรายเดือน
 • ต้องมีหรือเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ของธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) ในวันที่ทำรายการฝาก
 • ระยะเวลาฝาก 1 – 31มกราคม 2567
 • อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามประกาศธนาคาร

ฝากประจำพิเศษ

อัตราดอกเบี้ย (%ต่อปี)

ฝากประจำพิเศษ 7 เดือน

2.20%

ฝากประจำพิเศษ 12 เดือน

2.30%