คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 3 เดือน อัตราดอกเบี้ย 0.70% ต่อปี สำหรับลูกค้า New CIMB Preferred

 

 • สำหรับลูกค้าประเภทลูกค้าบุคคลธรรมดาที่สมัครเป็นลูกค้า CIMB Preferred ในวันและเวลาเดียวกันกับการขอเปิดบัญชี เท่านั้น
 • ยอดเงินฝากตั้งแต่ 1,000,000 - 5,000,000 บาท ต่อรายการ ต่อรายลูกค้า
 • รับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก
 • ต้องมีหรือเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย ในวันที่ทำรายการฝาก โดยชื่อบัญชีเงินฝากออมทรัพย์จะต้องเป็นชื่อเดียวกับบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 3 เดือน
 • ระยะเวลาฝากตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 - 30 กันยายน 2564

*อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามประกาศธนาคาร