คุณอยู่ที่

 • ความรู้ทางการเงิน
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ความรู้ทางการเงิน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
ช่องทางบริการธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • สาขาต่างประเทศ
 • ความยั่งยืน
เคล็ดลับการออม
วางแผนการเงินเพื่ออนาคต
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking

โปรโมชั่นล่าสุด

สิทธิพิเศษสำหรับ สมัครเป็นสมาชิก CIMB Preferred วันนี้ รับ Preferred Points x2

คะแนน PREFERRED 

 

พิเศษสำหรับสมาชิก CIMB Preferred ใหม่ รับเพิ่มคะแนน Preferred เมื่อเข้าร่วมโปรแกรม Balance Transfer (ระยะเวลากิจกรรมส่งเสริมการขายตั้งแต่ 1 มิถุนายน ถึง 30 กันยายน 2564)

     *Preferred Points x2 ตามเงื่อนไขการจัดกลุ่มสถานะลูกค้าสมาชิก CIMB Preferred

 • 3-10 ล้านบาท รับเพิ่ม 2,000 คะแนนPreferred Points (บาท) (จากปกติ 2,000 คะแนน รวมเป็น 4,000 คะแนน)
 • 10-30 ล้านบาท รับเพิ่ม 3,000 คะแนน Preferred Points (บาท) (จากปกติ 3,000 คะแนน รวมเป็น 6,000 คะแนน)
 •  >= 30 ล้านบาท รับเพิ่ม 5,000 คะแนน Preferred Points (บาท) (จากปกติ 5,000 คะแนน รวมเป็น 10,000 คะแนน)

* เมื่อรวมสิทธิประโยชน์ตาม Promotion อื่น ๆ ของธนาคารแล้ว มูลค่ารวมของสมมนาคุณต้องไม่เกินร้อยละ 0.2 ของมูลค่าการลงทุนขั้นต่ำสำหรับผู้ลงทุนแต่ละราย

 

 

 

เงินฝากประจำอัตราดอกเบี้ยพิเศษ

 

บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 3 เดือน อัตราดอกเบี้ย 0.70% ต่อปี*

 • สำหรับลูกค้าประเภทลูกค้าบุคคลธรรมดาที่สมัครเป็นสมาชิก CIMB Preferred ในวันและเวลาเดียวกันกับการขอเปิดบัญชี เท่านั้น
 • ยอดเงินฝากตั้งแต่ 1,000,000 - 5,000,000 บาท ต่อรายการ ต่อรายลูกค้า
 • รับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก
 • ต้องมีหรือเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย ในวันที่ทำรายการฝาก โดยชื่อบัญชีเงินฝากออมทรัพย์จะต้องเป็นชื่อเดียวกับบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 3 เดือน
 • ระยะเวลาฝากตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2564

*อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามประกาศธนาคาร

 

 

สินเชื่อ WEALTH CREDIT LINE

ข้อเสนอพิเศษสำหรับลูกค้าผลิตภัณฑ์ WCL

    *อัตราดอกเบี้ยพิเศษ และแคมเปญจน์ Early Bird

 

หุ้นกู้ตลาดแรก, หุ้นกู้ตลาดรอง, หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

 

เปิดโอกาสการลงทุนในผลิตภัณฑ์การลงทุนต่าง ๆ ผ่านธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ทั้งหุ้นกู้ตลาดแรก หุ้นกู้ตลาดรองและหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-626-7777

 

*ทางธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสิทธิประโยชน์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

* ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง รวมถึงขอคำแนะนำการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน/การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน

 

 

กองทุนรวม 

รับ Kickback 0.1% ของยอดลงทุน พร้อมคะแนน Preferred Points เพิ่ม

ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน