คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

โปรโมชั่นล่าสุด

สิทธิพิเศษสำหรับ สมัครเป็นสมาชิก CIMB Preferred วันนี้ รับ Preferred Points x2

คะแนน PREFERRED 

 

พิเศษสำหรับสมาชิก CIMB Preferred ใหม่ รับเพิ่มคะแนน Preferred เมื่อเข้าร่วมโปรแกรม Balance Transfer (ระยะเวลากิจกรรมส่งเสริมการขายตั้งแต่ 1 มิถุนายน ถึง 30 กันยายน 2564)

     *Preferred Points x2 ตามเงื่อนไขการจัดกลุ่มสถานะลูกค้าสมาชิก CIMB Preferred

 • 3-10 ล้านบาท รับเพิ่ม 2,000 คะแนนPreferred Points (บาท) (จากปกติ 2,000 คะแนน รวมเป็น 4,000 คะแนน)
 • 10-30 ล้านบาท รับเพิ่ม 3,000 คะแนน Preferred Points (บาท) (จากปกติ 3,000 คะแนน รวมเป็น 6,000 คะแนน)
 •  >= 30 ล้านบาท รับเพิ่ม 5,000 คะแนน Preferred Points (บาท) (จากปกติ 5,000 คะแนน รวมเป็น 10,000 คะแนน)

* เมื่อรวมสิทธิประโยชน์ตาม Promotion อื่น ๆ ของธนาคารแล้ว มูลค่ารวมของสมมนาคุณต้องไม่เกินร้อยละ 0.2 ของมูลค่าการลงทุนขั้นต่ำสำหรับผู้ลงทุนแต่ละราย

 

 

 

เงินฝากประจำอัตราดอกเบี้ยพิเศษ

 

บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 3 เดือน อัตราดอกเบี้ย 0.70% ต่อปี*

 • สำหรับลูกค้าประเภทลูกค้าบุคคลธรรมดาที่สมัครเป็นสมาชิก CIMB Preferred ในวันและเวลาเดียวกันกับการขอเปิดบัญชี เท่านั้น
 • ยอดเงินฝากตั้งแต่ 1,000,000 - 5,000,000 บาท ต่อรายการ ต่อรายลูกค้า
 • รับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก
 • ต้องมีหรือเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย ในวันที่ทำรายการฝาก โดยชื่อบัญชีเงินฝากออมทรัพย์จะต้องเป็นชื่อเดียวกับบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 3 เดือน
 • ระยะเวลาฝากตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2564

*อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามประกาศธนาคาร

 

 

สินเชื่อ WEALTH CREDIT LINE

ข้อเสนอพิเศษสำหรับลูกค้าผลิตภัณฑ์ WCL

    *อัตราดอกเบี้ยพิเศษ และแคมเปญจน์ Early Bird

 

หุ้นกู้ตลาดแรก, หุ้นกู้ตลาดรอง, หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

 

เปิดโอกาสการลงทุนในผลิตภัณฑ์การลงทุนต่าง ๆ ผ่านธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ทั้งหุ้นกู้ตลาดแรก หุ้นกู้ตลาดรองและหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-626-7777

 

*ทางธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสิทธิประโยชน์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

* ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง รวมถึงขอคำแนะนำการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน/การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน

 

 

กองทุนรวม 

รับ Kickback 0.1% ของยอดลงทุน พร้อมคะแนน Preferred Points เพิ่ม

ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน