คุณอยู่ที่

 • ความรู้ทางการเงิน
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงค์ด่วน
ความรู้ทางการเงิน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • สาขาต่างประเทศ
เคล็ดลับการออม
วางแผนการเงินเพื่ออนาคต
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
รางวัล

คุณลักษณะเด่นและสิทธิประโยชน์

ธุรกรรมไร้พรมแดน ค่าโอนต่ำระหว่างอาเซียน ค่าโอนต่ำทั่วโลก สิทธิพิเศษสมาชิก CIMB Preferred
ธุรกรรมไร้พรมแดน
ค่าโอนต่ำระหว่างอาเซียน
ค่าโอนต่ำทั่วโลก
สิทธิพิเศษสมาชิก CIMB Preferred

วิธีการส่งเงินจาก ซีไอเอ็มบี ไทย

ขั้นตอนการส่งเงิน

 

 1. ผู้ขอโอนเงินไปต่างประเทศ ต้องยื่น 'ใบคำขอโอนเงินระหว่างประเทศ (Application for International Remittance) 

   

 2. กรณีโอนเงินไปต่างประเทศตั้งแต่ USD 50,000 หรือ เทียบเท่าจะต้องยื่น 'แบบการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ' และ 'เอกสารประกอบการทำธุรกรรม' ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด

   

 3. การแปลงค่าสกุลเงินบาทเป็นเงินตราต่างประเทศธนาคารจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ท่านได้ทำการตกลงไว้กับธนาคาร หรือติดต่อท่านกลับเพื่อยืนยันอัตราแลกเปลี่ยนแล้วแต่กรณี

   

 4. เวลาที่ใช้ในการโอนเงินเข้าบัญชีปลายทางจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับเขตเวลาของผู้รับ และเวลาทำการของธนาคารพาณิชย์ในแต่ละประเทศ

   

 5. ผู้สั่งโอนสามารถขอแก้ไข หรือยกเลิกคำสั่งโอนเงินได้หากพบว่าข้อมูลผิดพลาดโดยผู้สั่งโอนเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมการสื่อสาร หรืออื่นๆ (ถ้ามี)

 

 

ค่าธรรมเนียม

 

อัตราคงที่มาตรฐาน 500 บาทต่อธุรกรรม ไม่ว่าโอนไปยังประเทศใดก็ตาม*

 

วิธีการรับเงินจาก ซีไอเอ็มบี ไทย

ขั้นตอนการรับเงิน

 

รับเงินโอนจากต่างประเทศตั้งแต่ USD 50,000 หรือ เทียบเท่าจะต้องยื่น 'แบบการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ' และ 'เอกสารประกอบการทำธุรกรรม' ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด

 

 

ค่าธรรมเนียม

 

อัตรามาตรฐาน 0.25% ของยอดเงินโอนเข้า ขึ้นต่ำ 200 บาท สูงสุด 500 บาท

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 1. ธนาคารไม่สามารถทำรายการกับบัญชีหรือประเทศที่ถูกงดทำธุรกรรมได้

   

 2. ช่วงเวลาการรับเงินโอนในต่างประเทศ จะขึ้นอยู่กับความแตกต่างด้านเขตเวลา (Time Zone) และเวลาทำการของธนาคารในแต่ละประเทศ

   

 3. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นค่าธรรมเนียมในการโอนเงินไปต่างประเทศของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เท่านั้น และไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมที่ผู้รับปลายทางอาจโดนเรียกเก็บเพิ่มเติมจากธนาคารของผู้รับปลายทาง

   

 4. ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจจำกัดจำนวนธุรกรรมตามวัตถุประสงค์/เจตนาในการโอน

   

 5. สำหรับลูกค้าที่เป็นสมาชิก CIMB Preferred  สมาชิกจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมเมื่อ:

   

  • ทำธุรกรรมผ่านช่องทางสาขาที่มีศูนย์รับรองสมาชิก (Preferred Center)

    

  • เฉพาะการเงินโอนเข้าบัญชีธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เป็นสกุลเงินบาทเท่านั้น และเป็นการโอนโดยสมาชิก CIMB Preferred ในต่างประเทศ