คุณอยู่ที่

 • ความรู้ทางการเงิน
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงค์ด่วน
ความรู้ทางการเงิน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
ช่องทางบริการธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • สาขาต่างประเทศ
 • ความยั่งยืน
เคล็ดลับการออม
วางแผนการเงินเพื่ออนาคต
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
รางวัล

คุณลักษณะเด่นและสิทธิประโยชน์

ผ่อนยาว ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ช่องทางการชำระสินเชื่อ
ผ่อนยาว
ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
ช่องทางการชำระสินเชื่อ

สร้างแผนในอนาคตของคุณให้เป็นจริง ยอดผ่อนชำระเท่ากันทุกเดือน แบบลดต้นลดดอก 

ดอกเบี้ยพิเศษ

ดอกเบี้ยสำหรับพนักงานประจำ อายุสัญญา รายได้ประจำต่อเดือน ช่องทางให้บริการ
 9% ต่อปี  ตลอดอายุสัญญา 12 เดือน 30,000 บาท

สมัครผ่านแอป

หรือ

สมัครออนไลน์

หรือ

 สมัครที่สาขา

11.84% ต่อปี ตลอดอายุสัญญาเท่ากับ 24เดือน 30,000 บาท
12% ต่อปี ตลอดอายุสัญญาสูงสุด 24 เดือน 20,000 บาท
13.33% ต่อปี ตลอดอายุสัญญาเท่ากับ 36 เดือน 50,000 บาท
15% ต่อปี ตลอดอายุสัญญาสูงสุด 36เดือน 30,000 บาท
18% ต่อปี ตลอดอายุสัญญาสูงสุด 60 เดือน 20,000 บาท
20%-25% ต่อปี อายุสัญญาสูงสุด 60 เดือน 15,000บาท  สมัครที่สาขา
ดอกเบี้ยสำหรับเจ้าของกิจการ อายุสัญญา รายได้ประจำต่อเดือน ช่องทางให้บริการ
25% ต่อปี อายุสัญญาสูงสุด 60 เดือน 30,000 บาท

 สมัครที่สาขา

ตารางผ่อนชำระสินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช

ดอกเบี้ย 9% ต่อปี

วงเงินกู้ ดอกเบี้ย 9% ต่อปี อายุสัญญา 1 ปี ยอดเงินผ่อนชำระ/เดือน (โดยประมาณ)
30,000 2,630
50,000 4,380
60,000 5,250
70,000 6,130
80,000 7,000
90,000 7,880
100,000 8,750
500,000 43,730
1,000,000 87,460
1,500,000 131,180

ตารางผ่อนชำระสินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช

ดอกเบี้ย 11.84% และ 13.33% ต่อปี

ยอดเงินผ่อนชำระ/เดือน(โดยประมาณ)
วงเงินกู้ ดอกเบี้ย11.84%ต่อปี
อายุสัญญาเท่ากับ 24 เดือน
ดอกเบี้ย13.33%ต่อปี
อายุสัญญาเท่ากับ 36 เดือน
30,000
1,410 1,020
50,000 2,350 1,700
70,000
3,290 2,370
100,000 4,700 3,390
500,000
23,500 16,930
600,000 28,200 20,230
1,000,000 47,000 33,860
1,500,000 70,500 50,780

ตารางผ่อนชำระสินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช

ดอกเบี้ย 12% ต่อปี

ดอกเบี้ย 12% ต่อปี ตลอดอายุสัญญาสูงสุด 24 เดือน  ยอดเงินผ่อนชำระ/เดือน(โดยประมาณ)
วงเงินกู้ 12 เดือน 24 เดือน
30,000
2,670 1,420
50,000 4,450 2,360
60,000 5,340 2,830
70,000 6,220 3,300
80,000 7,110 3,770
90,000 8,000 4,240
100,000 8,890 4,710
500,000 44,430 23,540
1,000,000 88,850 47,080
1,500,000 133,280 70,620

ตารางผ่อนชำระสินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช

ดอกเบี้ย 15% ต่อปี

ดอกเบี้ย 15% ต่อปี ตลอดอายุสัญญาสูงสุด 36 เดือน  ยอดเงินผ่อนชำระ/เดือน(โดยประมาณ)
วงเงินกู้ 12 เดือน 24 เดือน 36 เดือน
30,000 2,710 1,460 1,040
50,000 4,520 2,430 1,740
70,000 6,320 3,400 2,430
80,000 7,230 3,880 2,780
90,000 8,130 4,370 3,120
100,000 9,030 4,850 3,470
500,000 45,130 24,250 17,340
1,000,000 90,260 48,490 34,670
1,500,000 135,390 72,730 52,000

ตารางผ่อนชำระสินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช

ดอกเบี้ย 18% ต่อปี

ดอกเบี้ย 18% ต่อปี ตลอดอายุสัญญาสูงสุด 60 เดือน  ยอดเงินผ่อนชำระ/เดือน(โดยประมาณ
   วงเงินกู้  12 เดือน

24 เดือน

36 เดือน 48 เดือน 60 เดือน
30,000 2,760 1,500 1,090 890 770
50,000 4,590 2,500 1,810 1,470 1,270
70,000 6,420 3,500 2,540 2,060 1,780
80,000 7,340 4,000 2,900 2,350 2,040
90,000 8,260 4,500 3,260 2,650 2,290
100,000 9,170 5,000 3,620 2,940 2,540
500,000 45,840 24,970 18,080 14,690 12,700
1,000,000 91,680 49,930 36,160 29,380 25,400
1,500,000 137,520 74,890 54,230 44,070 38,100

เงื่อนไขและคุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร
อาชีพ พนักงานประจำ ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ
อายุผู้สมัคร 21 - 59 ปี (อายุรวมระยะเวลาผ่อนชำระต้องไม่เกิน 60ปี)
รายได้ต่อเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
อายุงาน 6 เดือนขึ้นไป
เอกสารประกอบในการสมัคร
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • เอกสารแสดงรายได้
 • สลิปเงินเดือน(ต้นฉบับ)ย้อนหลังไม่เกิน 2เดือนนับจากปัจจุบัน หรือ
  หนังสือรับรองเงินเดือน (ต้นฉบับ) ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือนพร้อมสำเนาบัญชีเงินเดือน (Bank Statement) ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน

ตารางเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์สินสินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช สำหรับพนักงานประจำ        

ตารางเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์สินสินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช สำหรับเจ้าของกิจการ

ตัวอย่างและวิธีการคำนวณดอกเบี้ย

คำขอใช้บริการสินเชื่อบุคคล

หมายเหตุ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นตามที่ธนาคารกำหนด