คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
ช่องทางบริการธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • สาขาต่างประเทศ
 • ความยั่งยืน
 • ข่าวและกิจกรรม
Financial Guru
Business Maker
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
ข่าวและกิจกรรม

คุณลักษณะเด่นและสิทธิประโยชน์

ผ่อนยาว ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ช่องทางการชำระสินเชื่อ
ผ่อนยาว
ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
ช่องทางการชำระสินเชื่อ

สร้างแผนในอนาคตของคุณให้เป็นจริง ยอดผ่อนชำระเท่ากันทุกเดือน แบบลดต้นลดดอก 

ดอกเบี้ยพิเศษ

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข สิทธิพิเศษสำหรับผู้สมัครและได้รับอนุมัติสินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

 

 

สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำ
สำหรับพนักงานประจำที่มีรายได้ประจำ(ต่อเดือน) ดอกเบี้ยพิเศษ (ต่อปี) อายุสัญญา 
20,0000 บาท

18.99%

สูงสุด 60 เดือน

19.99%

เท่ากับ 72 เดือน

30,000 บาท

9.99%    

เท่ากับ 12 เดือน

12.99%

เท่ากับ 24 เดือน

50,000 บาท

13.99%  

 เท่ากับ 36 เดือน

 สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช “ออโต้คาร์ “

สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำ และ เจ้าของกิจการ (ต่อเดือน)

ดอกเบี้ยพิเศษ (ต่อปี)

อายุสัญญา

30,000 บาทต่อเดือน

14%  

เท่ากับ 30 เดือน

ตารางผ่อนชำระสินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช (โดยประมาณการตามอายุสัญญา)

 วงเงินอนุมัติ

    (บาท)

9.99%

ต่อปี

12เดือน

 12.99%

ต่อปี   

24เดือน

 13.99%

ต่อปี

 36เดือน

14%

ต่อปี 

36เดือน

 18.99%

ต่อปี

60เดือน

19.99%

ต่อปี

72เดือน

     30,000

2,640

1,430

1,030

 

780

720

     50,000

4,400

2,380

1,710

1,990

1,300

1,200

   100,000

8,800

4,760

3,420

3,970

2,600

2,400

   500,000

43,960

23,770

17,090

19,850

12,970

11,980

   800,000

70,330

38,030

27,340

 

20,750

19,160

1,000,000

87,920

47,540

34,180

 

25,940

23,950

1,500,000

131,870

71,310

51,260

 

38,910

35,930

2,000,000 175,830 95,080 68,350   51,880 47,900
 
 • สำหรับดอกเบี้ย  12.99% ต่อปี ผู้สมัครจะต้องถือบัตรเครดิตธนาคารใดก็ได้มามากกว่า 24 เดือน
 • สำหรับดอกเบี้ย 14% ต่อปี ผู้สมัครจะต้องมีประวัติดีในการชำระสินเชื่อรถยนต์มาแล้ว 24 เดือน
 • วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้หรือสูงสุด 2 ล้านบาท รับเงินสินเชื่อโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของผู้สมัคร ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติกำหนดวงเงิน และอัตราดอกเบี้ยพิเศษของโปรแกรมส่งเสริมการขายนี้ หรือปฏิเสธคำขอสินเชื่อภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร 
 • สำหรับดอกเบี้ย 14% ต่อปี วงเงินอนุมัติขั้นต่ำ 50,000  บาท  และวงเงินอนุมัติสูงสุด 500,000  บาท
 • หากชำระคืนไม่ตรงตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด (ชำระล่าช้าหรือไม่ตรงตามวันที่กำหนด) ธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยผิดนัด เพิ่มขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดตามสัญญาบวกอีกไม่เกินร้อยละ 3ต่อปี จากยอดเงินต้นคงค้างที่ลูกค้าชำระแต่ละงวดไปจนถึงวันที่ศาลรับฟ้อง หรือ จนกว่าจะมีการชำระคืนตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด โดยธนาคารจะคิดดอกเบี้ย ค่าปรับล่าช้า ค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียมใด ๆ สูงสุดไม่เกินร้อยละ 25 ต่อปี
 • ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกเงื่อนไขต่าง ๆ ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยหากลูกค้าเสียประโยชน์หรือมีภาระเพิ่มขึ้น ธนาคารจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนมีผลบังคับใช้ ซึ่งเป็นไปตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด
 • กรณีมีข้อพิพาทหรือโต้แย้ง คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่าบริการต่าง ๆ และเบี้ยปรับ ให้เป็นไปตามประกาศและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

 

 

หมายเหตุ พนักงานที่มีรายได้ประจำ หมายถึง ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัทเอกชน ซึ่งที่รายได้ประจำเท่ากันทุกเดือน

เงื่อนไขและคุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร
อาชีพ พนักงานประจำ ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ
สัญชาติ ไทย
อายุผู้สมัคร 21 - 59 ปี (อายุรวมระยะเวลาผ่อนชำระต้องไม่เกิน 60ปี)
รายได้ต่อเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
อายุงาน 6 เดือนขึ้นไป
เอกสารประกอบในการสมัคร
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • เอกสารแสดงรายได้
 • สลิปเงินเดือน(ต้นฉบับ)ย้อนหลังไม่เกิน 2เดือนนับจากปัจจุบัน หรือ
  หนังสือรับรองเงินเดือน (ต้นฉบับ) ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือนพร้อมสำเนาบัญชีเงินเดือน (Bank Statement) ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน

ตารางเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์สินสินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช สำหรับพนักงานประจำ        

ตารางเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์สินสินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช สำหรับเจ้าของกิจการ

ตัวอย่างและวิธีการคำนวณดอกเบี้ย

คำขอใช้บริการสินเชื่อบุคคล

หมายเหตุ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นตามที่ธนาคารกำหนด