• สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช

ผ่อนน้อย สบายนาน

w

 • ผ่อนน้อย สบายนาน
  อายุสัญญาสูงสุด 60 เดือน
 • วงเงินอนุมัติสินเชื่อสูงสุดถึง 5 เท่าของรายได้ประจำ หรือสูงสุด 2,000,000 บาท สำหรับพนักงานประจำ และสูงสุด 1,000,000 บาท สำหรับเจ้าของกิจการ 

ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
w

 • อัตราดอกเบี้ยแบบ ลดต้นลดดอก
 • สะดวก รวดเร็ว โอนเงินสินเชื่อที่ได้รับการอ นุมัติเข้าบัญชีเงินฝากที่แจ้ง ความประสงค์ไว้ ภายหลังการอนุมัติ

สะดวก สบาย ด้วยช่องทาง
การรับชำระคืนที่หลากหลาย
ตลอด 24 ชม. ดังนี้

 • ชำระเงินสดที่เคาน์เตอร์ธนาคาร/ เคาน์เตอร์เซอร์วิส/ ที่ทำการไปรษณีย์/ ทรู พาร์ทเนอร์/ซีพี เฟรชมาร์ท/ เทสโก้ โลตัส
 • หักผ่านบัญชีอัตโนมัติ ประเภทบัญชีออมทรัพย์ของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
ดอกเบี้ยสำหรับพนักงานประจำ อายุสัญญา รายได้ประจำต่อเดือน ช่องทางให้บริการ
 9% ต่อปี  ตลอดอายุสัญญา 12 เดือน 20,000 บาท

 

สมัครออนไลน์

หรือ 

สมัครที่สาขา

11.84% ต่อปี ตลอดอายุสัญญาเท่ากับ 24เดือน 30,000 บาท
12% ต่อปี ตลอดอายุสัญญาสูงสุด 24 เดือน 20,000 บาท
13.33% ต่อปี ตลอดอายุสัญญาเท่ากับ 36 เดือน 50,000 บาท
15% ต่อปี ตลอดอายุสัญญาสูงสุด 36เดือน 30,000 บาท
18% ต่อปี ตลอดอายุสัญญาสูงสุด 60 เดือน 20,000 บาท
20%-25% ต่อปี อายุสัญญาสูงสุด 60 เดือน 15,000บาท สมัครที่สาขา

 

ดอกเบี้ยสำหรับเจ้าของกิจการ อายุสัญญา รายได้ต่อเดือน ช่องทางให้บริการ
25% ต่อปี อายุสัญญาสูงสุด 60 เดือน 30,000 บาท สมัครที่สาขา


ตารางผ่อนชำระสินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช ดอกเบี้ย 9% ต่อปี

วงเงินกู้ ดอกเบี้ย 9% ต่อปี อายุสัญญา 1 ปี
ยอดเงินผ่อนชำระ/เดือน (โดยประมาณ)
30,000 2,630
50,000 4,380
60,000 5,250
70,000 6,130
80,000 7,000
90,000 7,880
100,000 8,750
500,000 43,730
1,000,000 87,460
1,500,000 131,180


ตารางผ่อนชำระสินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช ดอกเบี้ย 11.84% และ 13.33% ต่อปี

 

 

ยอดเงินผ่อนชำระ/เดือน(โดยประมาณ)
วงเงินกู้ ดอกเบี้ย11.84%ต่อปี
อายุสัญญาเท่ากับ 24 เดือน
ดอกเบี้ย13.33%ต่อปี
อายุสัญญาเท่ากับ 36 เดือน
30,000
1,410 1,020
50,000 2,350 1,700
70,000
3,290 2,370
100,000 4,700 3,390
500,000
23,500 16,930
600,000 28,200 20,230
1,000,000 47,000 33,860
1,500,000 70,500 50,780


ตารางผ่อนชำระสินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช ดอกเบี้ย 12% ต่อปี

ดอกเบี้ย 12% ต่อปี ตลอดอายุสัญญาสูงสุด 24 เดือน  ยอดเงินผ่อนชำระ/เดือน(โดยประมาณ)
วงเงินกู้ 12 เดือน 24 เดือน
30,000
2,670 1,420
50,000 4,450 2,360
60,000 5,340 2,830
70,000 6,220 3,300
80,000 7,110 3,770
90,000 8,000 4,240
100,000 8,890 4,710
500,000 44,430 23,540
1,000,000 88,850 47,080
1,500,000 133,280 70,620


ตารางผ่อนชำระสินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช ดอกเบี้ย 15% ต่อปี

ดอกเบี้ย 15% ต่อปี ตลอดอายุสัญญาสูงสุด 36 เดือน  ยอดเงินผ่อนชำระ/เดือน(โดยประมาณ)
วงเงินกู้ 12 เดือน 24 เดือน 36 เดือน
30,000 2,710 1,460 1,040
50,000 4,520 2,430 1,740
70,000 6,320 3,400 2,430
80,000 7,230 3,880 2,780
90,000 8,130 4,370 3,120
100,000 9,030 4,850 3,470
500,000 45,130 24,250 17,340
1,000,000 90,260 48,490 34,670
1,500,000 135,390 72,730 52,000

ตารางผ่อนชำระสินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช ดอกเบี้ย 18% ต่อปี

ดอกเบี้ย 18% ต่อปี ตลอดอายุสัญญาสูงสุด 60 เดือน  ยอดเงินผ่อนชำระ/เดือน(โดยประมาณ
  12 เดือน 24 เดือน 36 เดือน 48 เดือน 60 เดือน
30,000 2,760 1,500 1,090 890 770
50,000 4,590 2,500 1,810 1,470 1,270
70,000 6,420 3,500 2,540 2,060 1,780
80,000 7,340 4,000 2,900 2,350 2,040
90,000 8,260 4,500 3,260 2,650 2,290
100,000 9,170 5,000 3,620 2,940 2,540
500,000 45,840 24,970 18,080 14,690 12,700
1,000,000 91,680 49,930 36,160 29,380 25,400
1,500,000 137,520 74,890 54,230 44,070 38,100

คุณสมบัติผู้สมัคร

   

พนักงานประจำ ผู้ประกอบกิจการส่วนตัว/
เจ้าของกิจการ
อายุผู้สมัคร

อายุ 21 - 60 ปี

(อายุรวมระยะเวลาผ่อนชำระ คือต้องไม่เกิน 60 ปี)

อายุ 21 - 60 ปี

(อายุรวมระยะเวลาผ่อนชำระ คือต้องไม่เกิน 60 ปี)

รายได้ประจำเดือน รายได้ประจำต่อเดือน 15,000 บาทขึ้นไป รายได้ประจำต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป
อายุการทำงาน /
กิจการ
อายุการทำงาน 6 เดือนขึ้นไป ดำเนินธุรกิจปัจจุบัน 3 ปีขึ้นไป

เอกสารประกอบ

พนักงานประจำ เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว
 • สำเนาบัตรประชาชน/
  ในกรณีสำเนาบัตรข้าราชการหรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ
  จะต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาสมุดเงินฝากบัญชีออมทรัพย์ของผู้สมัครหน้าแรก
  ที่ระบุชื่อธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อเจ้าของบัญชีเพื่อโอนเงินกู้
 • เอกสารแสดงรายได้ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
 1. สลิปเงินเดือน (ต้นฉบับ Carbon) ย้อนหลังไม่เกิน 2
  เดือนนับจากปัจจุบัน หรือ สำเนาสลิปเงินเดือน
  ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือนนับจากปัจจุบัน และ สำเนาบัญชี
  เงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนนับจากปัจจุบัน
 2. สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด ที่พิมพ์จากคอมพิวเตอร์
  (e-Payroll Slip)และ สำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน นับจากปัจจุบัน
 3. หนังสือรับรองเงินเดือน (ต้นฉบับ)ย้อนหลังไม่เกิน 2เดือน
  นับจากปัจจุบัน และสำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนนับจาก
 • สำเนาบัตรประชาชน/
  ในกรณีสำเนาบัตรข้าราชการหรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ
  จะต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาสมุดเงินฝากบัญชีออมทรัพย์ของผู้สมัครหน้าแรก
  ที่ระบุชื่อธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อเจ้าของบัญชีเพื่อโอนเงินกู้
 • เอกสารประกอบการทำธุรกิจ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
 1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน และสำเนาบัญชีผู้ถือหุ้น
  (ไม่เกิน 6 เดือน) หรือ
 2. สำเนาทะเบียนนิติบุคคล หรือ
 3. สำเนาทะเบียนการค้า หรือ
 4. สำเนาใบเสร็จรับเงินการเสียภาษี (ถ้ามี) หรือ
 5. หลักฐานการประกอบธุรกิจที่ออกจากหน่วยงานราชการ/
  หน่วยงานหรือองค์กรธุรกิจที่น่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้ (ถ้ามี)
  และสำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน สูงสุดไม่เกิน
  2 บัญชี (ต้องเป็นบัญชีของผู้ขอสินเชื่อเท่านั้น)

ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์_PC_พนักงานประจำ
  ดาวน์โหลด  

ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์_PC_เจ้าของกิจการ
  ดาวน์โหลด  

ชำระบิลผ่าน พร้อมเพย์
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  

หมายเหตุ

เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิได้ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดต่อเรา
สอบถามบริการเพิ่มเติมได้ที่
CIMB THAI care center
0 2626 7777