คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

คุณลักษณะเด่น

สมัครง่าย เลือกชำระคืน ช่องทางการชำระสินเชื่อ
สมัครง่าย
เลือกชำระคืน
ช่องทางการชำระสินเชื่อ

สมัครครั้งเดียว  พร้อมใช้ ทุกที่ ทุกเวลา ยามฉุกเฉิน ผ่านแอป CIMB THAI

สิทธิพิเศษ

ดอกเบี้ยพิเศษพนักงานประจำ รายได้ประจำต่อเดือน ช่องทางการให้บริการ

5.55% ต่อปี(CLR-14.45%) นาน 5 รอบบัญชีแรก

รอบบัญชีที่ 6 ปรับเป็นดอกเบี้ย 18% ต่อปี(CLR-2%)

50,000 บาท

 

สมัครผ่านแอป

หรือ

สมัครออนไลน์

หรือ

 สมัครที่สาขา

7.3% ต่อปี (CLR-12.7%) 12 รอบบัญชีแรก

รอบบัญชีที่ 13 ปรับเป็นดอกเบี้ย 14.60% ต่อปี(CLR-5.4%)

30,000 บาท

 9% ต่อปี(CLR-11%)  9 รอบบัญชีแรก

รอบบัญชีที่ 10 ปรับเป็นดอกเบี้ย 24% ต่อปี(CLR+4%)

30,000 บาท
21%(CLR+1%) - 25% ต่อปี(CLR+5%) 20,000 บาท  สมัครที่สาขา
ดอกเบี้ยพิเศษพนักงานประจำ รายได้รวมต่อเดือน ช่องทางการให้บริการ

11.88% ต่อปี (CLR-8.12%) 24 รอบบัญชีแรก

รอบบัญชีที่ 25 ปรับดอกเบี้ยเป็น 15% ต่อปี(CLR-5%)

30,000 บาท

สมัครผ่านแอป

หรือ

สมัครออนไลน์

หรือ

 สมัครที่สาขา

เงื่อนไขและคุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร
อาชีพ พนักงานประจำ ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ
สัญชาติ ไทย
อายุผู้สมัคร 21- 60 ปี
รายได้ต่อเดือน 20,000 บาทขึ้นไป
อายุงาน 6 เดือนขึ้นไป
เอกสารประกอบในการสมัคร
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • เอกสารแสดงรายได้
 • สลิปเงินเดือน(ต้นฉบับ)ย้อนหลังไม่เกิน 2เดือนนับจากปัจจุบัน หรือ
  หนังสือรับรองเงินเดือน (ต้นฉบับ) ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือนพร้อมสำเนาบัญชีเงินเดือน (Bank Statement) ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน

ตารางเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์สินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช สำหรับพนักงานประจำ

 

หมายเหตุ

 
 • กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว
 • อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อรายย่อย (Consumer Loan Rate: CLR) ณ วันที่ 4 ต.ค. 66 = 20% ต่อปี อัตราดอกเบี้ยลอยตัวสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบโดยการประกาศไว้ ณ สถานที่ทำการสาขาและเว็บไซต์ของธนาคาร
 • อัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่าง 7.3% ถึง 25% ต่อปี