คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

คุณลักษณะเด่นและสิทธิประโยชน์

ความคุ้มครอง บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง
ความคุ้มครอง
บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง

เงื่อนไขในการรับประกัน

 

1.รับประกันรถประเภท

 • รถเก๋ง SUV (รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 ที่นั่ง) อายุรถ 2-15 ปี "รถเก๋ง Sedan (SUV), Ford Everest, Honda CR-V, Isuzu MU-7, Isuzu MU-X, Mitsubishi Pajero Sport, Toyota Fortuner"
 • รถกระบะ ไม่เกิน 4 ตัน อายุรถ 2-15 ปี

2. ทุนประกันภัย กำหนดไม่ต่ำกว่า 80% ของราคาซื้อ-ขายในตลาดปัจจุบัน

3. คุ้มครองอุปกรณ์เครื่องตกแต่งที่นอกเหนือจากมาตรฐานของโรงงานประกอบรถยนต์ หรือศูนย์จำหน่าย รวมกันไม่เกิน 20,000 บาท/ครั้ง

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการขอตรวจสภาพรถยนต์

5. ซ่อมอู่ประกันภัยในเครือบริษัทฯ

6. ประเภทรถที่ ไม่รับประกัน ได้แก่ รถที่นำไปใช้รับจ้างหรือให้เช่า รวมถึงรับจ้างสาธารณะ •รถกระบะ •บรรทุกที่ต่อตู้ทึบ ต่อตู้เย็น ต่อโครงหลังคา •รถบรรทุกเกิน 4 ตัน รถที่ ใช้เพื่อการพาณิชย์พิเศษ (รถบรรทุกน้ำมัน กรด แก๊ส เชื้อเพลิงต่างๆ รถที่ใช้ในการก่อสร้าง) •รถตู้โดยสาร  •รถที่  ตกแต่ง ดัดแปลงสภาพ รถแข่ง

สิทธิประโยชน์และความคุ้มครอง

บริการเคลมว่องไว ไม่สะดุด ! 24 ชั่วโมง   แจ้งอุบัติเหตุ 24 ชั่วโมง 02-118-7400

 • มี Surveyor เครือข่าย 639 บริษัท เพื่อไปยังที่เกิดเหตุได้ภายใน  25 นาที*
 • มั่นใจด้วยบริการศูนย์ซ่อมมาตรฐานในเครือข่าย  มากกว่า 432 อู่ ทั่วประเทศ

 

ข้อมูลเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2563

*การบริการเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของบริษัทฯ

ข้อยกเว้นความคุ้มครองตามสัญญา

 

ข้อยกเว้นนี้เป็นเพียงข้อมูลบางส่วนของข้อยกเว้นทั้งหมดเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและตรวจสอบข้อยกเว้นจากกรมธรรม์ 

 • การขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขับขี่ให้ถือว่าเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก
 • การขับขี่โดยบุคคลซึ่งขณะขับขี่มีสารเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ หรือมีสารที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิต และประสาทในร่างกาย จนถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
 • การขับขี่โดยบุคคลที่ไม่เคยได้รับใบอนุญาตขับขี่ใดๆ หรือเคยได้รับ แต่ถูกตัดสิทธิตามกฎหมายหรือใช้ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ไปขับขี่รถยนต์
 • การใช้รถยนต์ ในทางผิดกฎหมาย เช่น ใช้รถยนต์ไปปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือใช้ขนยาเสพติด หรือการใช้ ในการแข่งขันความเร็ว

 

 

บริการ ซมโปะ โรดไซด์ โทร. 02-039-5780

 

บริการและสิทธิพิเศษ ช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน 24 ชั่วโมง

บริการ  ให้คำปรึกษาผ่านทางโทรศัพท์ โดยช่างเทคนิคตลอด 24 ชั่วโมง ในกรณีที่รถเสียฉุกเฉิน

บริการ  ช่างซ่อมรถยนต์ฉุกเฉิน เพื่อให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นในการซ่อมรถ ณ จุดเกิดเหตุ สามารถใช้บริการได้ 1 ครั้งต่อปี (ไม่รวมค่าอะไหล่ หรืออุปกรณ์เสริมต่าง ๆ)

บริการ  รถยก-ลากฉุกเฉิน ภายในระยะทาง 25 กิโลเมตรต่อครั้ง สามารถใช้บริการได้ 1 ครั้งต่อปี สำหรับระยะทางที่เกิน 25 กิโลเมตร คิดค่าบริการกิโลเมตรละ 30 บาท

บริการ  เติมน้ำมันฉุกเฉิน ไม่เกิน 10 ลิตรต่อครั้ง สามารถใช้บริการได้ 1 ครั้งต่อปี เฉพาะในกรณีที่น้ำมันหมดฉุกเฉินขณะขับขี่บนท้องถนนและรถไม่สามารถขับเคลื่อนได้

บริการ  ช่างกุญแจฉุกเฉิน เนื่องมาจากการลืมกุญแจหรือทำกุญแจสูญหาย สามารถเลือกใช้บริการ ได้อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

            1. ส่งเจ้าหน้าที่ ไปรับกุญแจสำรอง ภายในระยะทางไม่เกิน 20 กิโลเมตรต่อครั้ง สามารถใช้บริการ ได้ 1 ครั้งต่อปี ระยะทางที่เกินคิดค่าบริการกิโลเมตรละ 25 บาท

            2. บริการช่างกุญแจ เพื่อเปิดประตูรถยนต์ ณ ที่เกิดเหตุ โดยลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าบริการช่างกุญแจ

สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายแด่ลูกค้า ซึ่งสามารถเรียกใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง

บริการ  จองเที่ยวบิน และเช็คตารางเที่ยวบิน

บริการ  จองโรงแรม

บริการ  จองภัตตาคาร

บริการ  สำรองเวลาออกรอบกอล์ฟ

บริการ  จองรถลีมูซีน หรือรถเช่า

โดยค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการซื้อสินค้าหรือบริการเป็นความรับผิดชอบระหว่างลูกค้ากับบุคคลที่สาม

หมายเหตุ

 1. แผนประกันรถยนต์ ซีไอเอ็มบี ไทย มอเตอร์ แคร์  ชั้น 1 (เบี้ยเหมา) เป็นชื่อทางการตลาด ส่วนในกรมธรรม์จะเป็นชื่อแบบประกัน "ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ"
 2. การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่นายหน้าประกันวินาศภัยเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น โดยศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือผู้เอาประกันภัย
 3. การรับประกันภัยและการจ่ายผลประโยชน์ต่างๆ จะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) “(บริษัทฯ)”
 4. รับประกันภัยอายุรถ 2 - 15  ปี
 5. รับประกันภัยรถใช้ส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช้เพื่อการพาณิชย์ รับจ้างหรือให้เช่า
 6. ไม่รับประกันภัยรถกระบะบรรทุกที่ต่อตู้ทึบ ต่อตู้เย็น ต่อโครงหลังคา รถบรรทุกเกิน 4 ตัน รถที่ใช้เพื่อการพาณิชย์พิเศษ (รถบรรทุกน้ำมัน กรด แก๊ส เชื้อเพลิงต่างๆ รถที่ใช้ในการก่อสร้าง) รถที่ตกแต่งดัดแปลงสภาพ รถแข่ง
 7. ฟรี ซมโปะ โรดไซด์ เซอร์วิส บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทุกที่ทุกเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง โทร. 02-039-5780
 8. วิธีการชำระเบี้ยสำหรับการสมัครทำประกันภัย ใหม่และปีต่ออายุ ดังนี้ เงินสด เช็ค หักผ่านบัญชีธนาคาร บัตรเครดิต
 9. ข้อมูลบนเวบไซต์นี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนด เงื่อนไข ข้อยกเว้น และผลประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัย
 10. ลูกค้าควรทำความเข้าใจในเงื่อนไขและความคุ้มครองของแบบประกันภัยก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย
 11. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายหน้าประกันวินาศภัย เป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านประกันวินาศภัย และอำนวยความสะดวกในการชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น โดย บมจ. ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) ในฐานะผู้รับประกันภัย เป็นผู้รับผิดชอบในเงื่อนไขความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
 12. หากมีปัญหา หรือข้อสงสัยใดๆ สามารถติดต่อ บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 02-119-3000 (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08:30 - 17:00 น.)
 13. ช่องทางการติดต่อธนาคาร : ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา

CIMB Thai Care Center 02 626 7777

CIMB Thai Website (www.cimbthai.com)