คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
ช่องทางบริการธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • ความยั่งยืน
 • ข่าวและกิจกรรม
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
ข่าวและกิจกรรม

คุณลักษณะเด่นและสิทธิประโยชน์

ความคุ้มครอง บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง
ความคุ้มครอง
บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง

เงื่อนไขในการรับประกัน

 1. รับประกันภัยเฉพาะรถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน (รหัสรถ 110) และรถกระบะไม่เกิน 4 ตัน (รหัสรถ 320)
 2. อายุรถยนต์ไม่เกิน 2 - 20 ปี
 3. รับประกันภัยรถใช้ส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ ใช้เพื่อการพาณิชย์ รับจ้างหรือให้เช่า
 4. ซ่อมอู่ประกันภัยในเครือบริษัทฯ

 

รถยนต์ที่ ไม่รับประกันภัย

 • รถยนต์ที่ ใช้รับจ้าง หรือให้เช่า
 • รถตู้ โดยสาร
 • รถยนต์ Super Car เช่น Lamborghini / Porsche / Maserati ฯลฯ
 • รถยนต์ที่ตกแต่งเปลี่ยนสภาพ ดัดแปลง เพื่อใช้ ในการแข่งขัน รถมูลนิธิ อาสาสมัครต่างๆ
 • รถที่ยกเลิกสายการผลิต หรือไม่สามารถหาอะไหล่ทดแทนได้
 • รถยนต์นำเข้า และรถจดประกอบ

สิทธิประโยชน์และความคุ้มครอง

 

บริการเคลมว่องไว ไม่สะดุด ! 24 ชั่วโมง   แจ้งอุบัติเหตุ 24 ชั่วโมง 02-118-7400

 • มี Surveyor เครือข่าย 639 บริษัท เพื่อไปยังที่เกิดเหตุได้ภายใน  25 นาที*
 • มั่นใจด้วยบริการศูนย์ซ่อมมาตรฐานในเครือข่าย  มากกว่า 432 อู่ ทั่วประเทศ

 

ข้อมูลเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2563

*การบริการเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของบริษัทฯ

 

 

 

ข้อยกเว้นความคุ้มครองตามสัญญา

 

ข้อยกเว้นนี้เป็นเพียงข้อมูลบางส่วนของข้อยกเว้นทั้งหมดเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและตรวจสอบข้อยกเว้นจากกรมธรรม์ 

 • การขับขี่โดยบุคคลซึ่งในขณะขับขี่ ให้ถือว่าเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก
 • การขับขี่โดยบุคคลซึ่งขณะขับขี่มีสารเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ หรือมีสารที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิต และประสาทในร่างกาย จนถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
 • การขับขี่โดยบุคคลที่ไม่เคยได้รับใบอนุญาตขับขี่ใดๆ หรือเคยได้รับ แต่ถูกตัดสิทธิตามกฎหมายหรือใช้ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ไปขับขี่รถยนต์

การใช้รถยนต์ ในทางผิดกฎหมาย เช่น ใช้รถยนต์ไปปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือใช้ขนยาเสพติด หรือการใช้ในการแข่งขันความเร็ว

 

บริการ ซมโปะ โรดไซด์ โทร. 02-039-5780

 

บริการและสิทธิพิเศษ ช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน 24 ชั่วโมง

บริการ  ให้คำปรึกษาผ่านทางโทรศัพท์ โดยช่างเทคนิคตลอด 24 ชั่วโมง ในกรณีที่รถเสียฉุกเฉิน

บริการ  ช่างซ่อมรถยนต์ฉุกเฉิน เพื่อให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นในการซ่อมรถ ณ จุดเกิดเหตุ สามารถใช้บริการได้ 1 ครั้งต่อปี (ไม่รวมค่าอะไหล่ หรืออุปกรณ์เสริมต่าง ๆ)

บริการ  รถยก-ลากฉุกเฉิน ภายในระยะทาง 25 กิโลเมตรต่อครั้ง สามารถใช้บริการได้ 1 ครั้งต่อปี สำหรับระยะทางที่เกิน 25 กิโลเมตร คิดค่าบริการกิโลเมตรละ 30 บาท

บริการ  เติมน้ำมันฉุกเฉิน ไม่เกิน 10 ลิตรต่อครั้ง สามารถใช้บริการได้ 1 ครั้งต่อปี เฉพาะในกรณีที่น้ำมันหมดฉุกเฉินขณะขับขี่บนท้องถนนและรถไม่สามารถขับเคลื่อนได้

บริการ  ช่างกุญแจฉุกเฉิน เนื่องมาจากการลืมกุญแจหรือทำกุญแจสูญหาย สามารถเลือกใช้บริการ ได้อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

            1. ส่งเจ้าหน้าที่ ไปรับกุญแจสำรอง ภายในระยะทางไม่เกิน 20 กิโลเมตรต่อครั้ง สามารถใช้บริการ ได้ 1 ครั้งต่อปี ระยะทางที่เกินคิดค่าบริการกิโลเมตรละ 25 บาท

            2. บริการช่างกุญแจ เพื่อเปิดประตูรถยนต์ ณ ที่เกิดเหตุ โดยลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าบริการช่างกุญแจ

สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายแด่ลูกค้า ซึ่งสามารถเรียกใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง

บริการ  จองเที่ยวบิน และเช็คตารางเที่ยวบิน

บริการ  จองโรงแรม

บริการ  จองภัตตาคาร

บริการ  สำรองเวลาออกรอบกอล์ฟ

บริการ  จองรถลีมูซีน หรือรถเช่า

โดยค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการซื้อสินค้าหรือบริการเป็นความรับผิดชอบระหว่างลูกค้ากับบุคคลที่สาม

 

หมายเหตุ

 

 1. แผนประกันรถยนต์ ซีไอเอ็มบี ไทย มอเตอร์ แคร์ 2+ 3+ เป็นชื่อทางการตลาด ส่วนในกรมธรรม์จะเป็นชื่อแบบประกัน   "ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ"
 2. การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่นายหน้าประกันวินาศภัยเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น โดยศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือผู้เอาประกันภัย
 3. การรับประกันภัยและการจ่ายผลประโยชน์ต่างๆ จะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ ในกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) “(บริษัทฯ)”
 4. รับประกันภัยอายุรถ 2 - 20  ปี
 5. รับประกันภัยรถใช้ส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช้เพื่อการพาณิชย์ รับจ้างหรือให้เช่า
 6. ไม่รับประกันภัยรถกระบะบรรทุกที่ต่อตู้ทึบ ต่อตู้เย็น ต่อโครงหลังคา รถบรรทุกเกิน 4 ตัน รถที่ใช้เพื่อการพาณิชย์พิเศษ (รถบรรทุกน้ำมัน กรด แก๊ส เชื้อเพลิงต่างๆ รถที่ใช้ ในการก่อสร้าง) รถที่ตกแต่งดัดแปลงสภาพ รถแข่ง
 7. ฟรี ซมโปะ โรดไซด์ เซอร์วิส บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทุกที่ทุกเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง โทร. 02-039-5780
 8. วิธีการชำระเบี้ยสำหรับการสมัครทำประกันภัย ใหม่และปีต่ออายุ ดังนี้ เงินสด เช็ค หักผ่านบัญชีธนาคาร บัตรเครดิต
 9. ข้อมูลบนเวบไซต์นี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนด เงื่อนไข ข้อยกเว้น และผลประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัย
 10. ลูกค้าควรทำความเข้าใจในเงื่อนไขและความคุ้มครองของแบบประกันภัยก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย
 11. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายหน้าประกันวินาศภัย เป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านประกันวินาศภัย และอำนวยความสะดวกในการชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น โดย บมจ. ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) ในฐานะผู้รับประกันภัย เป็นผู้รับผิดชอบในเงื่อนไขความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในกรมธรรม์ประกันภัย
 12. หากมีปัญหา หรือข้อสงสัยใดๆ สามารถติดต่อ บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 02-119-3000 (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08:30 - 17:00 น.)
 13. ช่องทางการติดต่อธนาคาร : ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา

         CIMB Thai Care Center  02 626 7777

         CIMB Thai Website (www.cimbthai.com)