• บัตรเดบิต ซีไอเอ็มบี ไทย

เบิกถอนเงินสดได้ทั่วโลก และฟรี! ถอนเงินข้ามประเทศในกลุ่มธนาคาร ซีไอเอ็มบี ที่เชื่อมต่อ 5 ประเทศ

 • ฟรี! ถอนเงินข้ามประเทศที่เครื่องเอทีเอ็มของกลุ่มธนาคารซีไอเอ็มบี ที่เชื่อมต่อ 5 ประเทศ ได้แก่มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ไทย และกัมพูชา ที่พร้อมให้บริการมากกว่า 5,900 เครื่อง
 • เบิกถอนเงินสดได้ทั่วโลก สูงสุดวันละ 100,000 บาท ตลอด 24 ชั่วโมงที่เครื่องเอทีเอ็มที่มีเครื่องหมาย VISA
 • ฟรี! ค่าธรรมเนียมสอบถามยอด และถอนเงินสดทุกตู้ทั่วไทย ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

ปลอดภัยสูงสุดด้วยเทคโนโลยี EMV

w

ด้วยเทคโนโลยีชิพอัจฉริยะ EMV และรหัสประจำตัว (PIN 6 หลัก) สามารถป้องกันการปลอมแปลงบัตร และป้องกันเงินในบัญชีของคุณได้อย่างปลอดภัย

ช้อปปิ้งที่ไหนก็สบาย


w

 • ฟรี!   ค่าธรรมเนียมความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสกุลเงิน
 • สามารถรูดซื้อสินค้าและบริการได้ทั่วโลกรวมถึงการซื้อสินค้าออนไลน์ สูงสุดวันละ 100,000 บาท ณ ทุกร้านค้าที่รับบัตร VISA พร้อม SMS แจ้งเตือนทุกการใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตส่งตรงถึงมือถือของคุณ(ลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนวงเงินดังกล่าวได้ที่ CIMB THAI Care Center 0 2626 7777)
 • *ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

  1. ผู้สมัครต้องมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

  2. มีบัญชีออมทรัพย์ และ/หรือ บัญชีกระแสรายวันที่เป็นบัญชีบุคคลธรรมดา หรือบัญชีร่วมสองคนที่มีเงื่อนไข คนใดคนหนึ่งมีสิทธิ์ถอนเงินได้ หรือบัญชีร้านค้า ที่มีชื่อเจ้าของบัญชีคนเดียว

  3. ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

  เอกสารประกอบการสมัคร

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้

  2. สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์

  รายการค่าธรรมเนียม อัตราค่าธรรมเนียม

  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

  100 บาท/บัตร
  ค่าธรรมเนียมการออกบัตรทดแทน 100 บาท/ บัตร
  ค่าธรรมเนียมรายปี 200 บาท/บัตร
  ค่าธรรมเนียมการทำรายการที่เครื่องเอทีเอ็ม อัตราค่าธรรมเนียม/จำนวนครั้ง
  จำนวนครั้งที่ทำรายการ 1 2 3 4 5
  ทำรายการที่เครื่อง ATM ต่างธนาคาร ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี
  ทำรายการถอนเงินข้ามเขต ภายในธนาคารเดียวกัน ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี
  ทำรายการถอนเงินข้ามเขต ต่างธนาคาร ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี
  ทำรายการโอนเงินข้ามเขต ภายในธนาคารเดียวกัน ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี
  ทำรายการโอนเงินต่างธนาคาร 1 - 10,000 = 25 บาท
  10,001 - 50,000 = 35 บาท
  *ทำรายการได้ไม่เกินครั้งละ 50,000 บาท
  ทำรายการถอนเงิน/ สอบถามยอด เครื่องเอทีเอ็ม  ในต่างประเทศ 100 บาท/รายการ

  ทำรายการโอนเงินผ่านพร้อมเพย์

  มูลค่าการโอน/รายการ

  ไม่เกิน 5,000 บาท

  > 5,000 - 30,000 บาท

  > 30,000 - 100,000 บาท

   > 100,000 – 500,000 บาท

  *โอนเงินไม่จำกัดจำนวนครั้ง สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ต่อวัน

   

   

  ไม่คิดค่าธรรมเนียม

  2 บาท/รายการ

  5 บาท/รายการ

  10 บาท/รายการ

  หมายเหตุ: การนับจำนวนครั้งของการทำรายการ เริ่มจากวันที่ 1 ของเดือน

   

  ตารางเปิดเผยค่าธรรมเนียม ดาวน์โหลด

   

   

   

  ติดต่อเรา
  สอบถามบริการเพิ่มเติมได้ที่
  CIMB THAI Care Center
  0 2626 7777