คุณอยู่ที่

  • บทความ
  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • เกี่ยวกับเรา
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

คุณลักษณะเด่นและสิทธิประโยชน์

ถอนเงินสดได้ทั่วโลก ปลอดภัย สะดวกสบาย
ถอนเงินสดได้ทั่วโลก
ปลอดภัย
สะดวกสบาย

คุณสมบัติของผู้สมัครเอาประกัน

  • ผู้สมัครต้องมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
  • มีบัญชีออมทรัพย์ และ/หรือ บัญชีกระแสรายวันที่เป็นบัญชีบุคคลธรรมดา หรือบัญชีร่วมสองคนที่มีเงื่อนไข คนใดคนหนึ่งมีสิทธิ์ถอนเงินได้ หรือบัญชีร้านค้า ที่มีชื่อเจ้าของบัญชีคนเดียว
  • ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

*เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

ค่าธรรมเนียม

รายการค่าธรรมเนียมบัตร

อัตราค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรทดแทน

100 บาท/บัตร

ค่าธรรมเนียมรายปี

200 บาท/บัตร

ค่าธรรมเนียมการทำรายการที่เครื่องเอทีเอ็ม

อัตราค่าธรรมเนียม/จำนวนครั้ง

จำนวนครั้งที่ทำรายการ

8 ครั้ง / วัน

ทำรายการถอนเงินข้ามเขต ต่างธนาคาร ฟรี
ทำรายการโอนเงินต่างธนาคาร (ORFT)

1 - 10,000 = 25 บาท

10,001 - 50,000 = 35 บาท

*ทำรายการได้ไม่เกินครั้งละ 50,000 บาท

ทำรายการถอนเงิน/ สอบถามยอด เครื่องเอทีเอ็ม ในต่างประเทศ 100 บาท/รายการ

หมายเหตุ: การนับจำนวนครั้งของการทำรายการ เริ่มจากวันที่ 1 ของเดือน

ตารางเปิดเผยค่าธรรมเนียม