คุณอยู่ที่

  • บทความ
  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • เกี่ยวกับเรา
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

ประกาศสำคัญ

แจ้งการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการฝากเงินเพื่อเข้าบัญชีธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ที่ตู้เติมสบายพลัส

 

ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ("ธนาคาร") จะเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการฝากเงินเพื่อเข้าบัญชีธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ที่ตู้เติมสบายพลัส ตามรายละเอียดตารางด้านล่างนี้

 

ค่าธรรมเนียมลูกค้าจะต้องชำระ

จำนวนเงินฝาก ต่อรายการ

ค่าธรรมเนียมเดิม (บาท)

ค่าธรรมเนียมใหม่ (บาท)

1 - 1,000 บาท

30

35

มากกว่า 1,000 บาท – 2,000 บาท

50

50

ผู้ฝากจะต้องใส่เงินค่าธรรมเนียมเพิ่มจากจำนวนเงินฝาก เช่น ฝากเงิน 800 บาท จะต้องใส่เงินที่ตู้ 835 บาท

ศึกษารายละเอียดได้ที่ https://www.cimbthai.com/th/personal/ways-to-bank/deposit-service-points-termsabuy.html

ตรวจสอบรายละเอียดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ท่านมีกับธนาคารได้ที่ CIMB THAI Digital Banking Application

สอบถามข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่สาขาของธนาคาร หรือ CIMB Thai Care Center  โทร. 02 626 7777