คุณอยู่ที่

 • ความรู้ทางการเงิน
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงค์ด่วน
ความรู้ทางการเงิน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • สาขาต่างประเทศ
เคล็ดลับการออม
วางแผนการเงินเพื่ออนาคต
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
รางวัล

ประกาศ

เหตุขัดข้องการทำธุรกรรมโอนเงินระหว่างธนาคารผ่านแอปพลิเคชัน

 

ขณะนี้เกิดเหตุขัดข้องอาจทำให้ท่านไม่สามารถทำธุรกรรมโอนเงินระหว่างธนาคารได้ชั่วคราว โดยธนาคารกำลังเร่งตรวจสอบและแก้ไข ธนาคารขออภัยในความไม่สะดวก
สอบถาม โทร CIMB Thai Care Center โทร 02 626 7777  ตั้งแต่เวลา  7:00 น.-20:00 น.