คุณอยู่ที่

  • บทความ
  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • เกี่ยวกับเรา
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

ประกาศ

เหตุขัดข้องการทำธุรกรรมโอนเงินระหว่างธนาคารผ่านแอปพลิเคชัน

 

ขณะนี้เกิดเหตุขัดข้องอาจทำให้ท่านไม่สามารถทำธุรกรรมโอนเงินระหว่างธนาคารได้ชั่วคราว โดยธนาคารกำลังเร่งตรวจสอบและแก้ไข ธนาคารขออภัยในความไม่สะดวก
สอบถาม โทร CIMB Thai Care Center โทร 02 626 7777  ตั้งแต่เวลา  7:00 น.-20:00 น.