คุณอยู่ที่

 • ความรู้ทางการเงิน
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงค์ด่วน
ความรู้ทางการเงิน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • สาขาต่างประเทศ
เคล็ดลับการออม
วางแผนการเงินเพื่ออนาคต
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
รางวัล

ประกาศ

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย แจ้งปรับเวลาปิดทำการสาขาทั่วประเทศ

 

เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางของสมาคมธนาคารไทย ในการให้ความร่วมมือกับภาครัฐตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19  ตลอดจนเพื่อดูแลความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงาน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งปรับเวลาปิดให้บริการของสาขาทั่วประเทศ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

 • สาขาภายในห้างสรรพสินค้า และสาขาที่เปิดให้บริการ 7 วัน ปรับเวลาทำการเป็น 11.00 น. - 17.00 น.
 • สาขาภายนอกห้างสรรพสินค้า เปิดให้บริการตามเวลาปกติ คือ 08.30 น. - 15.30 น.

 

ทั้งนี้ ในช่วงเวลาดังกล่าว ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking ได้ตามปกติ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงจากการเข้ามาทำรายการที่สาขา   โดยลูกค้าสามารถตรวจสอบรายชื่อและเวลาทำการของสาขาที่เปิดให้บริการได้ที่  www.cimbthai.com    หรือสอบถาม CIMB Thai Care Center 02-626-7777 ทุกวัน เวลา 07.00 – 20.00 น.

 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)  

15 เมษายน 2564