คุณอยู่ที่

  • บทความ
  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • เกี่ยวกับเรา
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

ประกาศ

บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จำกัด สาขาหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ปิดให้บริการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2564

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จำกัด (“บริษัท”) ได้รับแจ้งว่ามีพนักงานของบริษัท สาขาหาดใหญ่ จำนวน 1 ราย ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อโรค COVID-19  บริษัทขอแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวดังต่อไปนี้

 

พนักงานดังกล่าวเข้าปฏิบัติงาน ณ ที่ทำการสาขาหาดใหญ่ เป็นวันสุดท้ายเมื่อ 13 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงาน และเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการป้องกันการแพร่กระจายของโรค COVID-19 ของกรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข  บริษัท จึงปิดที่ทำการสาขาหาดใหญ่ ชั่วคราว เป็นเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2564 เพื่อทำความสะอาดแบบ Big Cleaning และพ่นยากำจัดเชื้อโรคพร้อมอบโอโซน   รวมทั้งให้พนักงานที่ติดต่อเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับพนักงานที่ติดเชื้อทั้งหมด กักตัวเองเพื่อเฝ้าสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน  โดยในขณะนี้ ยังไม่พบว่ามีพนักงานคนใดเข้าข่ายมีการติดเชื้อเพิ่มเติม

 

ในระหว่างนี้ ลูกค้าของสาขาหาดใหญ่ สามารถตรวจสอบข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือสมัครสินเชื่อรถยนต์ผ่านแอปพลิเคชัน CIMB Thai Auto  หรือสามารถติดต่อสอบถาม โทร. 02-684-6500 ทุกวัน เวลา 08:30 น. - 17:00 น.

 

บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จำกัด ให้ความสำคัญอย่างสูงสุดต่อความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน ลูกค้า และผู้มาติดต่อทุกคน  ดังนั้น จะดำเนินมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามแนวทางของสาธารณสุข เพื่อเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่กระจายของไวรัสอย่างเคร่งครัด ลูกค้าประชาชนสามารถติดต่อใช้บริการสาขาอื่น ๆ ของบริษัทฯ ได้ตามปกติ  ทั้งนี้ บริษัทฯได้มีการรายงานถึงเหตุดังกล่าวต่อกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว 

 

บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จำกัด

17 พฤษภาคม 2564