คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

ประกาศ

มาตรการแก้หนี้อย่างยั่งยืน

 

 

สำหรับลูกค้าบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ

 • ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ระยะยาว โดยยืดระยะเวลาผ่อนชำระหนี้ออกไป เพื่อให้ค่างวดลดลง และลดอัตราดอกเบี้ย หรือ
 • ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ โดยวิธีการรวมหนี้ (Debt Consolidation) และมีการลดดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อไม่มีหลักประกัน หรือ
 • เปลี่ยนวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน เป็นสินเชื่อผ่อนชำระรายเดือน

 

โดยลูกค้าบุคคลสามารถแจ้งความประสงค์เพื่อให้ธนาคารพิจารณามาตรการช่วยเหลือได้ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

 1. สาขาของธนาคาร ทั่วประเทศ
 2. อีเมล covid19cimbthai@cimbthai.com  โดยแจ้งข้อมูลของลูกค้าดังนี้

         - ชื่อ – นามสกุล

         - หมายเลขติดต่อกลับ

         - มาตรการที่ต้องการให้ธนาคารพิจารณา

 

สำหรับสินเชื่ออเนกประสงค์เพื่อการรวมหนี้ (Top up Loan for Debt Consolidation)

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ :

- สำหรับลูกค้าที่มีสินเชื่อบ้าน/สินเชื่ออเนกประสงค์กับธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย มาไม่ต่ำกว่า 6 เดือน 

- ไม่มีประวัติการค้างชำระสินเชื่อทุกประเภทกับธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

- มีวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคล/บัตรเครดิตกับสถาบันการเงินอื่น ๆ  ที่มีประวัติการผ่อนชำระดี 

- วงเงินไม่เกินภาระหนี้ที่จะนำมารวม และสูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท

- ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการอนุมัติหรือปฎิเสธสิทธิในการเข้าร่วมโครงการตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของธนาคาร 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

สอบถามอื่นๆเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสาขาในวันและเวลาทำการ หรือ CIMB THAI Care Center โทร 02 626 7777 ทุกวัน เวลา 07:00 น. – 20:00 น.

 

สำหรับลูกค้าธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ โปรดติดต่อพนักงานธนาคารที่ดูแลท่าน 

 

ข้อควรทราบ

เงื่อนไข เกณฑ์พิจารณา เเละการอนุมัติให้ความช่วยเหลือเป็นไปตามที่ธนาคารพิจารณาสำหรับลูกค้าแต่ละราย