คุณอยู่ที่

  • บทความ
  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • เกี่ยวกับเรา
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม
วันที่ รายการ
31/05/67 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 9/2567 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567
30/04/67 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 8/2567 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567
03/04/67 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 7/2567 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2567
29/03/67 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 6/2567 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567
22/03/67 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 5/2567 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2567
29/02/67 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 4/2567 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567
12/02//67 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 3/2567 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567
31/01/67 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 2/2567 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567
26/12/66 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 1/2567 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567
29/11/66 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 19/2566 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566
31/10/66 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 18/2566 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566
06/10/66 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 17/2566 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2566
03/10/66 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 16/2566 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2566
29/09/66 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 15/2566 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566
18/09/66

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 14/2566 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2566

31/08/66 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 13/2566 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566
08/08/66 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 12/2566 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2566
31/07/66 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 11/2566 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566
30/06/66 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 10/2566 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566
14/06/66 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 9/2566 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2566
31/05/66 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 8/2566 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566
28/04/66 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 7/2566 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566
19/04/66 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 6/2566 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2566
3/04/66 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 5/2566 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2566
30/03/66 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 4/2566 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566
28/02/66 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 3/2566 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566
7/02/66 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 2/2566 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 (ฉบับแก้ไข)
3/02/66 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 2/2566 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566
31/01/66 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 1/2566 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566
29/12/65 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 17/2565 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566
16/12/65 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 16/2565 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2565
30/11/65 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 15/2565 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565
17/11/65 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 14/2565 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565
3/11/65 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 13/2565 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565
5/10/65 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 12/2565 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2565
30/09/65 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 11/2565 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565
31/08/65 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 10/2565 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565
15/08/65 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 9/2565 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2565
27/07/65 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 8/2565 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565
30/06/65 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 7/2565 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565
30/05/65 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 6/2565 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565
29/04/65 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 5/2565 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565
31/03/65 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 4/2565 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565
28/02/65 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 3/2565 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565
31/01/65 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 2/2565 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565
29/12/64 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 1/2565 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565
7/12/64 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 14/2564 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2564
30/11/64 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 13/2564 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564
26/10/64 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 12/2564 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2564
30/09/64 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 11/2564 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564
31/08/64 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 10/2564 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564
30/07/64 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 9/2564 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564
30/06/64 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 8/2564 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564
31/05/64 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 7/2564 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564
20/05/64 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 6/2564 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2564
29/04/64 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 5/2564 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564
31/03/64 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 4/2564 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564
25/02/64 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 3/2564 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 (5864)
28/01/64 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 2/2564 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 (5574 KB)
23/11/63 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 24/2563 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563  (3980 KB)
28/10/63 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 19/2563 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 (5712 KB)
29/09/63 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 18/2563 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 (5843 KB)
31/08/63
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 17/2563 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 (6813 KB)
31/07/63 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 16/2563 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 (7067 KB)
20/07/63 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 15/2563 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 (6867 KB)
03/07/63 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 14/2563 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 (ฉบับแก้ไข) (7611 KB)
30/06/63 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 14/2563 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 (6938 KB)
12/06/63 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 13/2563 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 (6846 KB)
29/05/63 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 12/2563 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 (6818 KB)
5/05/63 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 11/2563 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 (6757 KB)
29/04/63 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 10/2563 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 (7066 KB)
16/04/63 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 9/2563 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2563 (1061 KB)
09/04/63 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 8/2563 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2563 (7193 KB)
02/04/63 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 7/2563 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2563 (6948 KB)
31/03/63 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 6/2563 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2563 (ฉบับแก้ไข) (0 KB)
27/03/63 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 6/2563 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2563 (7265 KB)
10/03/63 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 5/2563 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2563 (6765 KB)
28/02/63 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 4/2563 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 (6906 KB)
30/01/63 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 3/2563 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 (7061 KB)
14/01/63 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 2/2563 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2563 (7124 KB)
2/01/63 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 1ุ/2563 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2563 (7174 KB)
28/11/62 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 1ุ6/2562 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 (7055 KB)
31/10/62 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 15/2562 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 (7168 KB)
30/09/62 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 14/2562 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 (7253 KB)
30/08/62 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 13/2562 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 (0 KB)
31/07/62 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 12/2562 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 (6949 KB)
12/07/62 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 11/2562 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 (6753 KB)
28/06/62 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 10/2562 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 (6707 KB)
15/06/62 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 9/2562 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน2562 (6699 KB)
31/05/62 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 8/2562 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน2562 (6494 KB)
30/04/62 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 7/2562 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม2562 (7144 KB)
29/03/62 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 6/2562 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 (6988 KB)
07/03/62 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 5/2562 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2562 (6716 KB)
28/02/62 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 4/2562 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 (6823 KB)
31/01/62 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 3/2562 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 (7058 KB)
28/01/62 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 2/2562 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2562 (6560 KB)
27/12/61 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 1/2562 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 (6663 KB)
29/11/61 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 15/2561 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 (7277 KB)
2/11/61 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 14/2561 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 (8027 KB)
31/10/61 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 13/2561 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 (7668 KB)
28/09/61 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 12/2561 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 (7637 KB)
31/08/61 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 11/2561 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 (7029 KB)
25/07/61 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 10/2561 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 (7065 KB)
28/06/61 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 9/2561 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 (7038 KB)
30/05/61 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 8/2561 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 (6737 KB)
27/04/61 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 7/2561 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 (6430 KB)
29/03/61 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 6/2561 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 (6456 KB)
16/03/61 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 5/2561 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2561 (7336 KB)
28/02/61 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 4/2561 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 (7188 KB)
13/02/61 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 3/2561 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 (6676 KB)
30/01/61 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 2/2561 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 (6570 KB)
28/12/60 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 1/2561 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 (6608 KB)
29/11/60 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 14/2560 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 (6569 KB)
30/10/60 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 13/2560 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 (7167 KB)
28/09/60 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 12/2560 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 (7128 KB)
31/08/60 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 11/2560 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 (6820 KB)
31/07/60 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 10/2560 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 (7223 KB)
30/06/60 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 9/2560 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 (6945 KB)
29/05/60 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 8/2560 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 (1039 KB)
27/04/60 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 7/2560 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 (1063 KB)
18/04/60 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 6/2560 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2560 (1042 KB)
31/03/60 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 5/2560 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 (1070 KB)
17/03/60 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 4/2560 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2560 (1065 KB)
28/02/60 อัตราดอกเบี้ยงเงินฝาก ครั้งที่ 3/2560 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 เป็นต้น (984 KB)
30/01/60 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 2/2560 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 (1010 KB)
28/12/59 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 1/2560 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 (954 KB)
16/12/59 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 17/2559 มีผลตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2559 (995 KB)
29/11/59 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 16/2559 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 (990 KB)
31/10/59 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 15/2559 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 (1058 KB)
20/10/59 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 14/2559 มีผลตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2559 (1054 KB)
28/09/59 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 12/2559 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 (1086 KB)
23/09/59 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 11/2559 มีผลตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2559 (1022 KB)
15/09/59 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 10/2559 มีผลตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2559 (1028 KB)
29/08/59 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 9/2559 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 (1020 KB)
27/07/59 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 8/2559 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 (1078 KB)
29/06/59 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 7/2559 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 (1069 KB)
31/05/59 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 6/2559 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 (1016 KB)
11/05/59 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 5/2559 มีผลตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 (1101 KB)
29/04/59 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 4/2559 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 (998 KB)
31/03/59 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 3/2559 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 (1043 KB)
26/02/59 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 2/2559 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2559 (1086 KB)
27/01/59 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 1/2559 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 (1059 KB)
30/12/58 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 25/2558 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 (1039 KB)
17/12/58 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 24/2558 มีผลตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2558 (1061 KB)
26/11/58 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 23/2558 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 (1034 KB)
30/10/58 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 22/2558 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 (1025 KB)
16/10/58 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 21/2558 มีผลตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2558 (1037 KB)
15/10/58 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 20/2558 มีผลตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2558 (1031 KB)
28/09/58 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 19/2558 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 (1032 KB)
21/08/58 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 18/2558 มีผลตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2558 (7638 KB)
31/07/58 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 17/2558 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2558 (7350 KB)
06/07/58 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 16/2558 มีผลตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2558 (7127 KB)
29/06/58 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 15/2558 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 (7108 KB)
19/06/58 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 14/2558 มีผลตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2558 (848 KB)
18/06/58 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 13/2558 มีผลตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2558 (859 KB)
22/05/58 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 12/2558 มีผลตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2558 (833 KB)
27/04/58 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 9/2558 มีผลตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2558 (841 KB)
24/04/58 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 8/2558 มีผลตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2558 (839 KB)
31/03/58 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 7/2558 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 (839 KB)
20/03/58 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 6/2558 มีผลตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2558 (914 KB)
13/03/58 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 5/2558 มีผลตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2558 (865 KB)
27/02/58 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 4/2558 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558 (895 KB)
18/02/58 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 3/2558 มีผลตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 (884 KB)
29/01/58 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 2/2558 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 (864 KB)
24/12/57 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 1/2558 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 (808 KB)
11/12/57 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากครั้งที่ 26/2557 มีผลตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2557 (1123 KB)
27/11/57 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากครั้งที่ 25/2557 มีผลตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 (1131 KB)
19/11/57 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากครั้งที่ 24/2557 มีผลตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 (1158 KB)
29/10/57 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากครั้งที่ 23/2557 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 (1165 KB)
09/10/57 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากครั้งที่ 22/2557 มีผลตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2557 (1166 KB)
29/09/57 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากครั้งที่ 21/2557 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 (1173 KB)
08/09/57 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากครั้งที่ 20/2557 มีผลตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2557 (1113 KB)
29/08/57 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากครั้งที่ 19/2557 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2557 (1094 KB)
21/08/57 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากครั้งที่ 18/2557 มีผลตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2557 (1251 KB)
01/08/57 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากครั้งที่ 17/2557 มีผลตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2557 (1258 KB)
17/07/57 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากครั้งที่ 16/2557 มีผลตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 (1316 KB)
30/06/57 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากครั้งที่ 15/2557 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 (1254 KB)
09/06/57 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากครั้งที่ 14/2557 มีผลตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2557 (1161 KB)
28/05/57 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากครั้งที่ 13/2557 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2557 (1205 KB)
30/04/57 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากครั้งที่ 12/2557 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 (1234 KB)
02/04/57 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากครั้งที่ 11/2557 มีผลตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2557 (1251 KB)
31/03/57 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากครั้งที่ 10/2557 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 (1234 KB)
13/03/57 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 9/2557 มีผลตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2557 (1326 KB)
26/02/57 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 8/2557 มีผลตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 (1350 KB)
21/02/57 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 7/2557 มีผลตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 (1173 KB)
11/02/57 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 6/2557 มีผลตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 (1282 KB)
05/02/57 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 5/2557 มีผลตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 (1247 KB)
31/01/57 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 4/2557 มีผลตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 (1231 KB)
27/01/57 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 3/2557 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 (1231 KB)
10/01/57 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 2/2557 มีผลตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2557 (1085 KB)
08/01/57 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 1/2557 มีผลตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2557 (1048 KB)
24/12/56 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 22/2556 มีผลตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2556 (1183 KB)
27/11/56 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 21/2556 มีผลตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 (1179 KB)
24/10/56 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 20/2556 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 (1187 KB)
27/09/56 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 19/2556 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 (27 KB)
30/08/56 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 18/2556 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2556 (1121 KB)
16/08/56 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 17/2556 มีผลตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2556 (1128 KB)
06/08/56 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 16/2556 มีผลตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2556 (1159 KB)
30/07/56 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 15/2556 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556 (1128 KB)
25/07/56 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 14/2556 มีผลตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2556 (1150 KB)
27/06/56 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 13/2556 มีผลตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2556 (1166 KB)
20/06/56 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 12/2556 มีผลตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2556 (914 KB)
31/05/56 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 11/2556 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2556 (951 KB)
22/05/56 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 10/2556 มีผลตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2556 (949 KB)
30/04/56 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 9/2556 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 (871 KB)
26/04/56 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 8/2556 มีผลตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2556 (854 KB)
28/03/56 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 7/2556 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556 (900 KB)
13/03/56 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 6/2556 มีผลตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2556 (826 KB)
28/02/56 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 5/2556 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2556 (831 KB)
14/02/56 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 4/2556 มีผลตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 (822 KB)
30/01/56 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 3/2556 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 (824 KB)
18/01/56 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 2/2556 มีผลตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2556 (692 KB)
04/01/56 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 1/2556 มีผลตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2556 (692 KB)