คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

แนวคิดการใช้ชีวิตโดยไม่สร้างขยะ เป็นวิถีชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายเพื่อลดปริมาณของเสีย และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่มนุษย์สร้างขึ้นในแต่ละวัน

 

ถ้าคุณต้องการเริ่มต้นไลฟ์สไตล์ที่ไร้ขยะ นี่คือคำแนะนำง่าย ๆ สำหรับคุณ

หลีกเลี่ยงการซื้อเสื้อผ้าตามกระแส

 

อุตสาหกรรมฟาสแฟชั่น (Fast Fashion) คือการผลิตเสื้อผ้าจำนวนมาก ทำด้วยวัสดุคุณภาพต่ำ ราคาถูก ซึ่งมักใช้งานได้ไม่นาน และเน้นใส่เพียงไม่กี่ครั้ง ส่วนใหญ่เป็นการผลิตสินค้าใหม่ที่ทันสมัยและรวดเร็ว

 

นี่คือวิธีที่เราสามารถหลีกเลี่ยงการเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมฟาสแฟชั่น:

 

 • เลือกแบรนด์แฟชั่นที่มีหลักการของ Sustainable Fashion หรือเทรนด์แฟชั่นที่ยั่งยืน
 • ซื้อเสื้อผ้าที่มีคุณภาพดี ใช้งานได้นานขึ้น เพราะจะทำให้คุณซื้อเสื้อผ้าใหม่น้อยลง
 • เสื้อผ้าที่ใส่ไม่ได้แล้ว สามารถบริจาคหรือขาย แต่ไม่นำเสื้อผ้าเหล่านั้นทิ้งลงถังขยะ
 • เช่าเสื้อผ้าที่คุณจะใช้ในโอกาสพิเศษเพียงครั้งเดียว
 • นำเสื้อผ้าเก่ามารีไซเคิล หรือแก้ไขดัดแปลงเสื้อผ้าที่ไม่สามารถใช้ได้แล้วให้กลายเป็นเสื้อผ้าชุดใหม่

ลดการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกในครัวของคุณ

ห้องครัวของเราเป็นที่ที่ใช้พลาสติกมากที่สุด ตั้งแต่ภาชนะ เครื่องใช้ ไปจนถึงถุงขยะ พยายามลดการใช้พลาสติกในห้องครัวของคุณ เพื่อลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก หรือการใช้ carbon footprint ให้น้อยที่สุด

 

วิธีลดการใช้พลาสติกในครัวมีดังนี้:

 

 • ใช้ถุงตาข่ายสำหรับบรรจุหัวหอม มันฝรั่ง กระเทียม ฯลฯ
 • พกถุงผ้าไปร้านขายของ และใช้ถุงผ้าเมื่อต้องการซื้อสินค้าจำนวนมาก
 • หลีกเลี่ยงการใช้ถุงเก็บความเย็น
 • หลีกเลี่ยงการห่อพลาสติก และใช้ถุงปิดผนึกแบบใช้ซ้ำ
 • นำเครื่องครัวที่ไม่ได้ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่
 • เริ่มทำปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ด้วยตัวเอง

ใช้พลังงานอัจฉริยะ

พลังงานอัจฉริยะเป็นกระบวนการที่เราใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน

 

วิธีใช้พลังงานอัจฉริยะ:

 

 • ลดอุณหภูมิเครื่องทำน้ำอุ่นและเพิ่มอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ
 • ปิดไฟเมื่อคุณออกจากห้อง
 • พยายามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าให้น้อยลง ถ้าจะใช้งานเครื่องล้างจาน, เครื่องซักผ้า ต้องรอให้ชาร์จแบตฯให้เต็มก่อนใช้งาน
 • เปลี่ยนเป็นไฟ LED
 • ซื้ออุปกรณ์ประหยัดไฟที่มีฉลากเบอร์ 5 ติดดาว

ลดการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง

การลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง คุณสามารถช่วยลดมลพิษ ประหยัดพลังงาน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งทั้งหมดนี้มีส่วนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

 

วิธีการลดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง:

 

 • หลีกเลี่ยงการใช้แก้วพลาสติกและหลอดดูด
 • พกถุงผ้าไปช้อปปิ้ง
 • ซื้อผักหรือผลิตภัณฑ์ที่บรรจุหีบห่อน้อยลง
 • แทนที่พลาสติกในห้องครัวของคุณด้วยถ้วยชามและช้อนส้อมที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้
 • แยกขยะพลาสติก ทิ้งลงในถังรีไซเคิล
 • เลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รีไซเคิล และนำบรรจุภัณฑ์กลับมาใช้ใหม่เสมอ