คุณอยู่ที่

  • บทความ
  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • เกี่ยวกับเรา
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

โครงการ CIMB Junior Golf Development ถือเป็นหนึ่งในโครงการด้านกีฬาภายใต้การดำเนินงานของ CIMB Foundation ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องในระดับภูมิภาค   โดยนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา  CIMB Junior Golf Development ได้ให้การสนับสนุนนักกอล์ฟเยาวชนจากประเทศไทยมาแล้วกว่า 50 คน

กิจกรรมที่ผ่านมา

พ.ศ. 2556-2557: CIMB Foundation ได้จัดโปรแกรมระยะเวลา 3 สัปดาห์ (ประกอบด้วยค่ายฝึกอบรม 10 วัน และรายการแข่งขันระดับเยาวชน 2 รายการ) ที่ เมืองซาน ดิเอโก ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อแข่งขันในรายการ San Diego Junior Masters and Callaway Junior World Golf Championships โดยมีนักกอล์ฟเยาวชนชาวไทยที่เข้าร่วม ดังนี้

 

  •  พ.ศ. 2556: ภูวิชญ์ อนุพันธ์สืบสาย ปาจารีย์ อนันต์นฤการ และ แดนไท บุญมา
  •  พ.ศ. 2557: ภูวิชญ์ อนุพันธ์สืบสาย และ วิรัลพัชร โอฬารกิจกุลชัย

 

พ.ศ. 2554-2555: จัดค่ายฝึกอบรม 6 ครั้ง ที่จังหวัดกาญจนบุรี และกรุงเทพมหานคร โดยแต่ละค่ายใช้ระยะเวลา 2 สัปดาห์

 

พ.ศ. 2553-2554 โครงการฯ ได้ร่วมมือกับ PGA Tour Academy นำนักกอล์ฟเยาวชนอันดับต้นของโครงการเดินทางไปที่สนาม TPC Sawgrass เพื่อสัมผัสประสบการณ์กีฬากอล์ฟในด้านต่างๆ เช่น บรรยากาศในสนามTPC แผนกส่งสัญญาณออกอากาศการแข่งขัน และสนามฝึกซ้อม โดยมีนักกอล์ฟเยาวชนชาวไทยที่เข้าร่วม ดังนี้

 

  • พ.ศ. 2553: แดนไท บุญมา และ วิรัลพัชร โอฬารกิจกุลชัย
  • พ.ศ. 2554: ภูวิชญ์ อนุพันธ์สืบสาย และ เบญญาภา นิภัทร์โสภณ