คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
ช่องทางบริการธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • ความยั่งยืน
 • ข่าวและกิจกรรม
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
ข่าวและกิจกรรม

โครงการติดปีก เติมฝันสร้างสรรค์ศิลปะเด็ก

จากความเชื่อมั่นในพลังแห่งความฝันอันบริสุทธิ์ของเด็กๆ ผลักดันให้เกิดโครงการที่มีชื่อว่า "ติดปีกเติมฝัน สร้างสรรค์ศิลปะเด็ก" ด้วยความร่วมมือครั้งสำคัญของธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ร่วมกับสำนักงานเขตปทุมวัน และมฺลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จัดหลักสูตรอบรมเทคนิคการวาดภาพระบายสี ควบคู่ไปกับกิจกรรมกลุ่มสันทนาการ ให้แก่น้องๆ จากโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 8 โรงเรียนในเขตปทุมวัน และศูนย์เยาวชนบ่อนไก่ ที่มีความสามารถแต่ยังขาดโอกาสและทุนทรัพย์ในการเรียนศิลปศึกษา เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคมและสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ตนเอง พร้อมทั้งเปิดให้คุณครูสอนศิลปะของทั้ง 8 โรงเรียนได้เข้ามาร่วมอบรม เพือต่อยอดในการสอนศิลปะที่โรงเรียนของตนอีกด้วย

 

นอกจากนี้ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ยังได้เปิดเวทีให้เด็กๆ ที่เข้าร่วมโครงการได้แสดงความสามารถที่ได้เรียนรู้มาภายหลังจบการอบรม ด้วยการประกวดวาดภาพชิงทุนการศึกษารวมมูลค่า 168,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรในหัวข้อ "ในหลวงของฉัน" ในวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ให้เด็กนักเรียนได้ถ่ายทอดความจงรักภักดี ด้วยจินตนาการ และประสบการณ์ของตน ผ่านผลงานภาพวาดในพระอริยาบถต่างๆ อันแสดงให้เห็นถึงอัจฉริยภาพแห่งพระองค์ โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ เดชา วราชุน ศิลปินแห่งชาติและศิลปินชั้นเยี่ยม ให้เกียรติเป็นประธานคณะกรรมการตัดสิน โดยภาพที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมจะได้รับการคัดเลือกให้พิมพ์ลงในปฏิทินประจำ ปี พ.ศ. 2556 ของธนาคารอีกด้วย

 

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
ที่อยู่: เลขที่ 582/18-22 ซอยสุขุมวิท 63 แขวงคลองตัน เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 0 2381 8863-5
โทรสาร: 0 2711 4100-2
เว็บไซต์: www.worldvision.or.th