คุณอยู่ที่

  • บทความ
  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • เกี่ยวกับเรา
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

โครงการพัฒนาอาคารเรียน และศูนย์การเรียนรู้คอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลภูกระดึง จังหวัดเลย

 

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ร่วมปรับปรุงอาคารเรียนจาก 1 ชั้น ขึ้นเป็น 2 ชั้น พร้อมสร้างศูนย์การเรียนรู้คอมพิวเตอร์ และจัดหาครูพร้อมหลักสูตรการสอนตลอด 1 ปี รวมถึงจัดระบบการเรียนการสอนแบบอินเตอร์ฯ เพื่อประโยชน์แก่นักเรียน ให้สามารถเข้าถึงการใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตได้เช่นเดียวกับนักเรียน ในเมืองใหญ่ รวมถึงคนในชุมชนบ้านทุ่งใหญ่กว่า 300 เรือนสามารถเรียนรู้และใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อประโยชน์ด้านอาชีพได้ อาทิ ใช้ตรวจสอบราคาพืชผลทางการเกษตร สภาพดินฟ้าอากาศ โดยโครงการดังกล่าวเปิดตัวไปแล้วอย่างอบอุ่น ด้วยการต้อนรับจากนักเรียนและชาวบ้านทุ่งใหญ่

 

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ จังหวัดเลย 
ที่อยู่: บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลภูกระดึง อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย 
โทรศัพท์: 081 261 5243