• โครงการ “ออกกำลังกายด้วยผ้าขาวม้า” ปีพ.ศ. 2555-2557